Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8


        Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2015– 2016, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.

      Sơn Động là một đơn vị hành chính cấp Huyện nằm ở cuối tỉnh Bắc Giang, phía đông giáp huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn và huyện Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh, phía nam giáp huyện Hoành Bồ, thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh, phía tây giáp hai huyện Lục Ngạn và Lục Nam cùng thuộc tỉnh Bắc Giang.


Chi tiết Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 

de-thi-hsg-lop6-son-dong-2015-2016-toan

Tải đề : Tại đây

Xem đáp án : Tại đây

Quay lại danh sách đề 

Xem thêm 

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 1

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 2

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 3

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 4

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 5

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 6

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 7

Đề thi HSG lớp 6 toán học – Đề số 9
        Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi