Tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019


        Tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019 được thực hiện theo quyết định 1006/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm học 2018-2019.

Tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019 được thực hiện theo quyết định 1006/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm học 2018-2019.
1.  Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019

      Theo kế hoạch, trong năm học 2018-2019 số học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS là 14.193 học sinh; số học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT là 11.045 học sinh, đạt tỷ lệ 77,8%; số học sinh tuyển vào lớp 10 các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) 925 học sinh, tỷ lệ 6,5%.

       Dự kiến, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh là 11.970 học sinh, đạt tỷ lệ 84,3%.

       Đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT không chuyên: yêu cầu là người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX, có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

      Phương thức tuyển sinh vào trường THPT không chuyên bao gồm thi và xét tuyển; tổ chức xét tuyển, tuyển thẳng. Phương thức tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

      Riêng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha sẽ tổ chức thi tuyển. Ngoài các quy định về đối tượng, hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển vào trường được quy định như học sinh trường THPT không chuyên, người đăng ký dự tuyển vào trường chuyên còn phải có đủ các điều kiện như xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

       Về phương thức tuyển sinh đối với Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, mỗi thí sinh dự thi 3 môn không chuyên, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và nhiều nhất 2 môn chuyên. Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, học sinh được tiếp tục xét ở môn chuyên 2.

2.  Danh sách 11 trường THPT tổ chức kết hợp thi tuyển và xét tuyển:

1. THPT Tây Ninh (thành phố Tây Ninh).

2. THPT Trần Đại Nghĩa (thành phố Tây Ninh).

3. THPT Lý Thường Kiệt (Hòa Thành).

4. THPT Nguyễn Chí Thanh (Hòa Thành).

5. THPT Hoàng Văn Thụ (Châu Thành).

6. THPT Tân Châu (Tân Châu).

7. THPT Trần Phú (Tân Biên).

8. THPT Dương Minh Châu (Dương Minh Châu).

9. THPT Quang Trung (Gò Dầu).

10. THPT Nguyễn Trãi (Trảng Bàng).

11. THPT Nguyễn Huệ (Bến Cầu).

3.  Danh sách 27 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tổ chức xét tuyển:

1. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Tây Ninh).

2. THPT Lê Quý Đôn (thành phố Tây Ninh).

3. THPT Nguyễn Trung Trực (Hòa Thành).

4. THPT Châu Thành (Châu Thành).

5. THPT Lê Hồng Phong (Châu Thành).

6. THPT Nguyễn An Ninh (Tân Biên).

7. THPT Lương Thế Vinh (Tân Biên).

8. THPT Tân Hưng (Tân Châu).

9. THPT Tân Đông (Tân Châu).

10. THPT Lê Duẩn (Tân Châu).

11. THPT Nguyễn Đình Chiểu (Dương Minh Châu).

12. THPT Nguyễn Thái Bình (Dương Minh Châu).

13. THPT Ngô Gia Tự (Gò Dầu).

14. THPT Nguyễn Văn Trỗi (Gò Dầu).

15. THPT Trảng Bàng (Trảng Bàng).

16. THPT Lộc Hưng (Trảng Bàng).

17. THPT Bình Thạnh (Trảng Bàng).

18. THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bến Cầu).

19. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Châu Thành.

20.Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Tân Châu.

21. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Tân Biên.

22. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Dương Minh Châu.

23. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Gò Dầu.

24. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Trảng Bàng.

25. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Bến Cầu.

26. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX thành phố Tây Ninh.

27. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Hoà Thành.

Tải thông tin tuyển sinh : Chi tiết
4.  Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Tây Ninh 2018-2019

Đề thi tuyển sinh vào 10 ngữ văn Tây Ninh 2018-2019

Đề thi tuyển sinh vào 10 toán Tây Ninh 2018-2019

Đề thi tuyển sinh vào 10 tiếng anh Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên Toán Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên vật lí Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên hóa học Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên sinh hoc Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên sử  Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên Địa lí Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2018-2019

5. Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tây Ninh 2018-2019 – Khối THPT công lập

    Danh sách điểm thi theo Hội đồng thi:
 1. HĐ THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA –  tải về
 2. HĐ THPT LÊ QUÝ ĐÔN –  tải về
 3. HĐ THPT LÝ THƯỜNG KIỆT –  tải về
 4. HĐ THPT NGUYỄN CHÍ THANH –  tải về
 5. HĐ THPT HOÀNG VĂN THỤ –  tải về
 6. HĐ THPT TÂN CHÂU –  tải về
 7. HĐ THPT TRẦN PHÚ –  tải về
 8. HĐ THPT DƯƠNG MINH CHÂU –  tải về
 9. HĐ THPT QUANG TRUNG –  tải về
 10. HĐ THPT NGUYỄN TRÃI –  tải về
 11. HĐ THPT NGUYỄN HUỆ –  tải về
 12. HĐ THPT TÂY NINH (CHUYÊN) –  tải về

     Điểm thi cả tỉnh : Tại đây

Điểm chuẩn

Trường THPT Tây Ninh có 530 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 35,25; trúng tuyển 535.

Trường THPT Lý Thường Kiệt có 535 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 35,5; trúng tuyển 534.

Trường THPT Tân Châu có 440 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1  là 25; trúng tuyển 444.

 Trường THPT Trần Phú có 483 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 12; trúng tuyển 462.

Trường THPT Quang Trung có 620 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 15; trúng tuyển 618.

Trường THPT Nguyễn Trãi có 490 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 27; trúng tuyển 492.

Trường THPT Nguyễn Huệ có 350 chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 1  là 18,5; trúng tuyển 351.

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Tây Ninh 35.25
2 Lý Thường Kiệt 35.5
3 Tân Châu 25
4 Trần Phú 12
5 Quang Trung 15
6 Nguyễn Trãi 27
7 Nguyễn Huệ 18.5
8 Trần Đại Nghĩa 30.5
9 Nguyễn Chí Thanh 28.75
10 Hoàng Văn Thụ 25
11 Dương Minh Châu 12

6. Điểm thi điểm chuẩn lớp 10 Tây Ninh 2018-2019 – Khối THPT chuyên

     Điểm thi THPT Chuyên Hoàng Lê Kha –  tải về
Quay lại danh sách : Tại đây


Phản hồi

Phản hồi