Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2018


      Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2018 là đề thi chính thức môn Tiếng Anh, một trong 14 môn thi từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 và kỳ thi tuyển sinh đại học 2018-2019 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/6.

Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2018

       Thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

       Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên sẽ dự thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Phạm vi ra đề nằm trong chương trình lớp 12 và 11, chủ yếu là 12. Đề thi được dự đoán có tính phân hóa cao hơn. Bài thi Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trong đó bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút


Chi tiết Đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2018
Mã đề 401 Mã đề 402 Mã đề 403 Mã đề 404
Mã đề 405 Mã đề 406 Mã đề 407 Mã đề 408
Mã đề 409 Mã đề 410 Mã đề 411 Mã đề 412
Mã đề 413 Mã đề 414 Mã đề 415 Mã đề 416
Mã đề 417 Mã đề 418 Mã đề 419 Mã đề 420
Mã đề 421 Mã đề 422 Mã đề 423 Mã đề 424
Xem đáp án : Tại đây

Quay lại danh sách đề thi


Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 toán hoc

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 ngữ văn

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 vật lí

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 hóa học

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 sinh học

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 lịch sử

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 địa lí

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 giáo dục công dân (gdcd)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng anh

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng pháp

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng trung

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng nhật

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng nga

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng đức


Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017

STT Môn Đề thi Đáp án
1. Môn Giáo dục Công dân Chi tiết Chi tiết
2. Môn tiếng Nhật Chi tiết Chi tiết
3. Môn tiếng Đức Chi tiết Chi tiết
4. Môn tiếng Trung Chi tiết Chi tiết
5. Môn tiếng Pháp Chi tiết Chi tiết
6. Môn tiếng Nga Chi tiết Chi tiết
7. Môn tiếng Anh Chi tiết Chi tiết
8. Môn Địa lý Chi tiết Chi tiết
9. Môn Lịch sử Chi tiết Chi tiết
10. Môn Ngữ văn Chi tiết Chi tiết
11. Môn Sinh học Chi tiết Chi tiết
12. Môn Hóa học Chi tiết Chi tiết
13. Môn Vật lý Chi tiết Chi tiết
14. Môn Toán Chi tiết Chi tiết

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016

Môn Đề thi Đáp án Đề và Đáp Án Hình Ảnh trực quan
Toán Tại đây Tại đây Tại đây
Tại đây Tại đây Tại đây
Hóa Tại đây Tại đây Tại đây
Văn Tại đây Tại đây Tại đây
Sử Tại đây Tại đây Tại đây
Địa Tại đây Tại đây Tại đây
Sinh Tại đây Tại đây Tại đây
Ngoại ngữ
Tiếng Anh Tại đây Tại đây Tại đây
Tiếng Pháp Tại đây Tại đây Tại đây
Tiếng Đức Tại đây Tại đây Tại đây
Tiếng Nga Tại đây Tại đây Tại đây
Tiếng Nhật Tại đây Tại đây Tại đây
Tiếng Trung Tại đây Tại đây Tại đây

Related Post

Phản hồi

Phản hồi