Chuyên đề bài toán cực trị hình học lớp 9


     Chuyên đề bài toán cực trị hình học lớp 9 là tài liệu cung cấp các thông tin về các phương pháp giải bài toán cực trị hình học và các kiến thức thường dùng giải bài toán cực trị hình học lớp 9. Sau phần phương pháp và kiến thức, các em sẽ được luyện tập với các bài toán cụ thể và các việc áp dụng các phương pháp và kiến thức để giải các bài toán đó.

Chuyên đề bài toán cực trị hình học lớp 9 là tài liệu cung cấp các thông tin về các phương pháp giải bài toán cực trị hình học và các kiến thức thường dùng giải bài toán cực trị hình học lớp 9. Sau phần phương pháp và kiến thức, các em sẽ được luyện tập với các bài toán cụ thể và các việc áp dụng các phương pháp và kiến thức để giải các bài toán đó.

Tài liệu gồm các vấn đề chính sau:

A. Phương pháp giải bài toán cực trị hình học lớp 9

1. Dạng chung của bài toán cực trị hình học

2. Hướng giải bài toán cực trị hình học

3. Cách trình bày lời giải bài toán cực trị hình học

B. Các kiến thức thường dùng giải bài toán cực trị hình học lớp 9

1.Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

2. Sử dụng quan hệ giữa đường thẳng và đường gấp khúc

3. Sử dụng các bất đẳng thức trong đường tròn

4. Sử dụng bất đẳng thức về lũy thừa bậc hai

5. Sử dụng bất đẳng thức Cô-si

6. Sử dụng tỉ số lượng giác


Chi tiết tài liệu chuyên đề bài toán cực trị hình học lớp 9


chuyen de cuc tri hinh hoc 9

Tải file : Tại đây

Quay lại danh sách tài liệu

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Related Post

Phản hồi

Phản hồi