Phổ điểm Toán học THPT Quốc Gia 2018 – Quảng Ninh


       Phổ điểm Toán học THPT Quốc Gia 2018 – Quảng Ninh là cung cấp thông tin về phổ điểm môn Toán học trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018 và tuyển sinh đại học niên khóa 2018-2019 trên địa bàn Quảng Ninh.

Phổ điểm Toán học THPT Quốc Gia 2018 - Quảng Ninh


Phổ điểm Toán học THPT Quốc Gia 2018

        Tổng số bài thi môn Toán học cả nước: 917,468

        Điểm trung bình bài thi môn Toán học : 4.8547 cả nước.

        Tổng số bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học cả nước: 577

Điểm
<1
Điểm
>=1 , <2
Điểm
>=2 , <3
Điểm
>=3 , <4
Điểm
>=4, <5
Điểm
>=5, <6
Điểm
>=6, <7
Điểm
>=7, <8
Điểm
>=8, <9
Điểm
>=9
Số bài thi 1147 13,102 83,598 154,570 203,427 224,926 164,267 61,003 10,851 577
Tỉ lệ 00.13% 01.43% 09.11% 16.85% 22.17% 24.52% 17.90% 06.65% 01.18% 00.06%

Bảng xếp hạng điểm trung bình môn Toán học cả nước (từ cao xuống thấp) :

       (điểm trung bình môn Toán học cả nước : 4.854679)

       Hạng 1 : Tỉnh Nam Định đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.477601

       Hạng 2 : Tỉnh Tp. Hồ Chí Minh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.413174

       Hạng 3 : Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.268633

       Hạng 4 : Tỉnh Tiền Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.226306

       Hạng 5 : Tỉnh Hà Nam đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.214116

       Hạng 6 : Tỉnh Hải Phòng đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.178850

       Hạng 7 : Tỉnh Bình Dương đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.178798

       Hạng 8 : Tỉnh Thái Bình đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.172599

       Hạng 9 : Tỉnh Ninh Bình đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.169798

       Hạng 10 : Tỉnh Hà Nội đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.124918

       Hạng 11 : Tỉnh Lâm Đồng đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.095552

       Hạng 12 : Tỉnh An Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.047606

       Hạng 13 : Tỉnh Đà Nẵng đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.037393

       Hạng 14 : Tỉnh Đồng Tháp đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.022287

       Hạng 15 : Tỉnh Tây Ninh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.020693

       Hạng 16 : Tỉnh Bến Tre đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.020316

       Hạng 17 : Tỉnh Bắc Ninh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 5.010832

       Hạng 18 : Tỉnh Hải Dương đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.997863

       Hạng 19 : Tỉnh Bình Thuận đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.985884

       Hạng 20 : Tỉnh Long An đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.956483

       Hạng 21 : Tỉnh Bình Phước đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.952554

       Hạng 22 : Tỉnh Vĩnh Phúc đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.952057

       Hạng 23 : Tỉnh Bạc Liêu đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.947216

       Hạng 24 : Tỉnh Đồng Nai đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.943011

       Hạng 25 : Tỉnh Hưng Yên đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.941104

       Hạng 26 : Tỉnh Khánh Hoà đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.923866

       Hạng 27 : Tỉnh Bình Định đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.918991

       Hạng 28 : Tỉnh Vĩnh Long đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.910370

       Hạng 29 : Tỉnh Thừa Thiên -Huế đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.887979

       Hạng 30 : Tỉnh Quảng Ngãi đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.887744

       Hạng 31 : Tỉnh Cần Thơ đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.851395

       Hạng 32 : Tỉnh Kon Tum đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.783367

       Hạng 33 : Tỉnh Quảng Nam đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.776739

       Hạng 34 : Tỉnh Phú Yên đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.767671

       Hạng 35 : Tỉnh Hà Tĩnh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.710925

       Hạng 36 : Tỉnh Quảng Trị đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.698058

       Hạng 37 : Tỉnh Phú Thọ đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.690354

       Hạng 38 : Tỉnh Bắc Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.676841

       Hạng 39 : Tỉnh Đăk Nông đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.673020

       Hạng 40 : Tỉnh Nghệ An đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.640110

       Hạng 41 : Tỉnh Cà Mau đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.618933

       Hạng 42 : Tỉnh Đắk Lắk đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.614568

       Hạng 43 : Tỉnh Gia Lai đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.613649

       Hạng 44 : Tỉnh Kiên Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.594751

       Hạng 45 : Tỉnh Ninh Thuận đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.547124

       Hạng 46 : Tỉnh Trà Vinh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.516609

       Hạng 47 : Tỉnh Sóc Trăng đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.515505

       Hạng 48 : Tỉnh Lào Cai đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.505253

       Hạng 49 : Tỉnh Hậu Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.503951

       Hạng 50 : Tỉnh Thanh Hoá đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.453253

       Hạng 51 : Tỉnh Quảng Ninh đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.419221

       Hạng 52 : Tỉnh Thái Nguyên đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.399749

       Hạng 53 : Tỉnh Quảng Bình đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.297570

       Hạng 54 : Tỉnh Lai Châu đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.263858

       Hạng 55 : Tỉnh Điện Biên đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.114222

       Hạng 56 : Tỉnh Tuyên Quang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.038001

       Hạng 57 : Tỉnh Yên Bái đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 4.009034

       Hạng 58 : Tỉnh Lạng Sơn đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.938069

       Hạng 59 : Tỉnh Bắc Kạn đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.933946

       Hạng 60 : Tỉnh Cao Bằng đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.851101

       Hạng 61 : Tỉnh Hoà Bình đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.730630

       Hạng 62 : Tỉnh Hà Giang đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.521885

       Hạng 63 : Tỉnh Sơn La đạt điểm trung bình môn Toán học với số điểm 3.433242


Bảng xếp hạng tỉ lệ điểm trên 9 môn Toán học cả nước (từ cao xuống thấp) :

       (Tỉ lệ điểm trên 9 môn Toán học cả nước : 0.00062890)

       Hạng 1 : Tỉnh Hà Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 57. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.01049144 gấp 16.68 cả nước.

       Hạng 2 : Tỉnh Hoà Bình, môn Toán học có số điểm >= 9 là 27. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00303269 gấp 4.82 cả nước.

       Hạng 3 : Tỉnh Sơn La, môn Toán học có số điểm >= 9 là 30. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00292626 gấp 4.65 cả nước.

       Hạng 4 : Tỉnh Phú Thọ, môn Toán học có số điểm >= 9 là 26. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00190714 gấp 3.03 cả nước.

       Hạng 5 : Tỉnh Điện Biên, môn Toán học có số điểm >= 9 là 7. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00130305 gấp 2.07 cả nước.

       Hạng 6 : Tỉnh Hưng Yên, môn Toán học có số điểm >= 9 là 16. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00124417 gấp 1.98 cả nước.

       Hạng 7 : Tỉnh Đà Nẵng, môn Toán học có số điểm >= 9 là 13. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00117022 gấp 1.86 cả nước.

       Hạng 8 : Tỉnh Thái Bình, môn Toán học có số điểm >= 9 là 24. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00112144 gấp 1.78 cả nước.

       Hạng 9 : Tỉnh Hà Nội, môn Toán học có số điểm >= 9 là 85. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00107861 gấp 1.72 cả nước.

       Hạng 10 : Tỉnh Ninh Bình, môn Toán học có số điểm >= 9 là 10. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00104504 gấp 1.66 cả nước.

       Hạng 11 : Tỉnh Vĩnh Phúc, môn Toán học có số điểm >= 9 là 12. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00095503 gấp 1.52 cả nước.

       Hạng 12 : Tỉnh Lai Châu, môn Toán học có số điểm >= 9 là 3. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00093633 gấp 1.49 cả nước.

       Hạng 13 : Tỉnh Thanh Hoá, môn Toán học có số điểm >= 9 là 32. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00091285 gấp 1.45 cả nước.

       Hạng 14 : Tỉnh Nghệ An, môn Toán học có số điểm >= 9 là 28. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00089732 gấp 1.43 cả nước.

       Hạng 15 : Tỉnh Bắc Ninh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 13. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00087897 gấp 1.40 cả nước.

       Hạng 16 : Tỉnh Hải Phòng, môn Toán học có số điểm >= 9 là 17. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00085162 gấp 1.35 cả nước.

       Hạng 17 : Tỉnh Hải Dương, môn Toán học có số điểm >= 9 là 15. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00075252 gấp 1.20 cả nước.

       Hạng 18 : Tỉnh Kon Tum, môn Toán học có số điểm >= 9 là 3. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00067797 gấp 1.08 cả nước.

       Hạng 19 : Tỉnh Nam Định, môn Toán học có số điểm >= 9 là 13. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00066074 gấp 1.05 cả nước.

       Hạng 20 : Tỉnh Hà Tĩnh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 10. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00061687 gấp 0.98 cả nước.

       Hạng 21 : Tỉnh Lạng Sơn, môn Toán học có số điểm >= 9 là 5. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00056734 gấp 0.90 cả nước.

       Hạng 22 : Tỉnh Bắc Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 11. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00056335 gấp 0.90 cả nước.

       Hạng 23 : Tỉnh Quảng Trị, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00051447 gấp 0.82 cả nước.

       Hạng 24 : Tỉnh Thái Nguyên, môn Toán học có số điểm >= 9 là 7. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00048709 gấp 0.77 cả nước.

       Hạng 25 : Tỉnh Hà Nam, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00046205 gấp 0.73 cả nước.

       Hạng 26 : Tỉnh Tây Ninh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00045280 gấp 0.72 cả nước.

       Hạng 27 : Tỉnh Tiền Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 6. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00042589 gấp 0.68 cả nước.

       Hạng 28 : Tỉnh Tp. Hồ Chí Minh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 32. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00041008 gấp 0.65 cả nước.

       Hạng 29 : Tỉnh Quảng Ninh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 6. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00040953 gấp 0.65 cả nước.

       Hạng 30 : Tỉnh Thừa Thiên -Huế, môn Toán học có số điểm >= 9 là 5. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00040640 gấp 0.65 cả nước.

       Hạng 31 : Tỉnh Tuyên Quang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 3. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00039777 gấp 0.63 cả nước.

       Hạng 32 : Tỉnh Vĩnh Long, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00037915 gấp 0.60 cả nước.

       Hạng 33 : Tỉnh Bạc Liêu, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00037488 gấp 0.60 cả nước.

       Hạng 34 : Tỉnh Phú Yên, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00037418 gấp 0.59 cả nước.

       Hạng 35 : Tỉnh Quảng Ngãi, môn Toán học có số điểm >= 9 là 4. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00031751 gấp 0.50 cả nước.

       Hạng 36 : Tỉnh Bến Tre, môn Toán học có số điểm >= 9 là 3. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00025630 gấp 0.41 cả nước.

       Hạng 37 : Tỉnh Đắk Lắk, môn Toán học có số điểm >= 9 là 5. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00022848 gấp 0.36 cả nước.

       Hạng 38 : Tỉnh Sóc Trăng, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00021505 gấp 0.34 cả nước.

       Hạng 39 : Tỉnh Bình Thuận, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00017131 gấp 0.27 cả nước.

       Hạng 40 : Tỉnh Hậu Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 1. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00016192 gấp 0.26 cả nước.

       Hạng 41 : Tỉnh Lào Cai, môn Toán học có số điểm >= 9 là 1. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00016163 gấp 0.26 cả nước.

       Hạng 42 : Tỉnh Gia Lai, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00015725 gấp 0.25 cả nước.

       Hạng 43 : Tỉnh Cần Thơ, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00015369 gấp 0.24 cả nước.

       Hạng 44 : Tỉnh Khánh Hoà, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00014847 gấp 0.24 cả nước.

       Hạng 45 : Tỉnh Long An, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00014240 gấp 0.23 cả nước.

       Hạng 46 : Tỉnh Đồng Tháp, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00013956 gấp 0.22 cả nước.

       Hạng 47 : Tỉnh Lâm Đồng, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00013398 gấp 0.21 cả nước.

       Hạng 48 : Tỉnh Quảng Nam, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00011453 gấp 0.18 cả nước.

       Hạng 49 : Tỉnh Bình Định, môn Toán học có số điểm >= 9 là 2. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00011284 gấp 0.18 cả nước.

       Hạng 50 : Tỉnh Đồng Nai, môn Toán học có số điểm >= 9 là 3. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00010491 gấp 0.17 cả nước.

       Hạng 51 : Tỉnh Bình Phước, môn Toán học có số điểm >= 9 là 1. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00009823 gấp 0.16 cả nước.

       Hạng 52 : Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, môn Toán học có số điểm >= 9 là 1. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0.00008452 gấp 0.13 cả nước.

       Hạng 53 : Tỉnh Cao Bằng, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 54 : Tỉnh Bắc Kạn, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 55 : Tỉnh Yên Bái, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 56 : Tỉnh Quảng Bình, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 57 : Tỉnh Bình Dương, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 58 : Tỉnh Ninh Thuận, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 59 : Tỉnh An Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 60 : Tỉnh Kiên Giang, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 61 : Tỉnh Trà Vinh, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 62 : Tỉnh Cà Mau, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.

       Hạng 63 : Tỉnh Đăk Nông, môn Toán học có số điểm >= 9 là 0. đạt tỉ lệ điểm trên 9 là :0 gấp 0 cả nước.


Phổ điểm Toán học THPT Quốc Gia 2018 – Quảng Ninh

        Tổng số bài thi môn Toán học toàn Quảng Ninh: 14,651

        Điểm trung bình bài thi môn Toán học : 4.4192 tại Quảng Ninh

        Điểm trung bình bài thi môn Toán họccả nước : 4.8547

        Tổng số bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học toàn Quảng Ninh: 6

        Tổng số bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học cả nước: 577

        Tỉ lệ bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học toàn Quảng Ninh0.041000%

        Tỉ lệ bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học cả nước : 0.062900%

        Tỉ lệ bài thi đạt điểm >= 9 môn Toán học toàn Quảng Ninh đạt tỉ lệ 0.65 lần so cả nước.

Điểm
<1
Điểm
>=1 , <2
Điểm
>=2 , <3
Điểm
>=3 , <4
Điểm
>=4, <5
Điểm
>=5, <6
Điểm
>=6, <7
Điểm
>=7, <8
Điểm
>=8, <9
Điểm
>=9
Số bài thi 13 386 2,281 3,147 3,204 2,982 1,841 676 115 6
Tỉ lệ 00.09% 02.63% 15.57% 21.48% 21.87% 20.35% 12.57% 04.61% 00.78% 00.04%

Quay lại danh sách Phổ điểm THPT 2018


Phản hồi

Phản hồi