Công cụ lập trình Visual Studio


     Công cụ lập trình Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ dành cho các nhà phát triển trên nền tảng. Net Framework của tập đoàn Microsoft. Ra đời từ năm 2017 với phiên bản đầu tiên Visual Studio 97, tới nay Visual Studio đã có hàng chục phiên bản. Mỗi phiên bản Visual Studio lại cung cấp cho người lập trình thêm nhiều công cụ mới nhiều project mới và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Công cụ lập trình Visual Studio

      Các Ứng dụng (application) quen thuộc mà bất cứ người lập trình nào trên nền tảng này có thể nhớ đến trên công cụ lập trình Visual Studio như : Windows Form Application, Console Application, Asp.net Form Application, WPF Application, Class Library,.. Không những chỉ hỗ trợ nhiều loại dự án khác nhau, công cụ lập trình Visual Studio còn hỗ trợ lập trình nhiều ngôn ngữ khác nhau như : Ngôn ngữ lập trình C#, Visual Basic, F#, C++, JScript,…

    Mỗi phiên bản Visual Studio thường đi kèm và được hỗ trợ các bản .NET Framework và .NET Core tương ứng. Dưới đây là bảng thông tin về các phiên bản Visual Studio đã ra mắt :

Phiên bản Visual Studio

Ký hiệu phiên bản

Hỗ trợ phiên bản .NET Framework thường

Hỗ trợ phiên bản .NET Core

Ngày đưa ra phiên bản chính thức

Visual Studio 2019

16

To be announced

Visual Studio 2017

15

1.0-1.1, 2.0

7-Mar-17

Visual Studio 2015

14

2.0 – 4.6

1.0

20-Jul-15

Visual Studio 2013

12

2.0 – 4.5.2

N/A

17-Oct-13

Visual Studio 2012

11

2.0 – 4.5.2

N/A

12-Sep-12

Visual Studio 2010

10

2.0 – 4.0

N/A

12-Apr-10

Visual Studio 2008

9

2.0, 3.0, 3.5

N/A

19-Nov-07

Visual Studio 2005

8

2.0, 3.0

N/A

7-Nov-05

Visual Studio .NET 2003

7.1

1.1

N/A

24-Apr-03

Visual Studio .NET (2002)

7

1

N/A

13-Feb-02

Visual Studio 6.0

6

N/A

N/A

Jun-98

Visual Studio 97

5

N/A

N/A

Feb-97

       Danh sách các đặc điểm mới trong các phiên bản của Công cụ lập trình Visual Studio

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2019 (What’s new in Visual Studio 2017)

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2017 (What’s new in Visual Studio 2017)

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2015 (What’s new in Visual Studio 2017)

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2013 (What’s new in Visual Studio 2017)

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2012 (What’s new in Visual Studio 2017)

+ Những đặc điểm mới trong Visual Studio 2010 (What’s new in Visual Studio 2010)

Danh sách các loại Project hỗ trợ sẵn trong các phiên bản của Công cụ lập trình Visual Studio

+ Các dự án trong Visual Studio 2019 (Projects in Visual Studio 2017)

+ Các dự án trong Visual Studio 2017 (Projects in Visual Studio 2017)

+ Các dự án trong Visual Studio 2015 (Projects in Visual Studio 2017)

+ Các dự án trong Visual Studio 2013 (Projects in Visual Studio 2017)

+ Các dự án trong Visual Studio 2012 (Projects in Visual Studio 2017)

+ Các dự án trong Visual Studio 2010 (Projects in Visual Studio 2017)


Related Post

Phản hồi

Phản hồi