Thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio


Trong mỗi phiên bản công cụ phát triển Visual Studio của Microsoft đều hỗ trợ người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều phiên bản ngôn ngữ lập trình C#. Để thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Property của Project

Trong màn hình Solutions của Project, kích chuột trái và lựa chọn Property :

Trong mỗi phiên bản công cụ phát triển Visual Studio của Microsoft đều hỗ trợ người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều phiên bản ngôn ngữ lập trình C#. Để thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Bước 2: Trong cửa sổ thuộc tính của Project, chọn Tab Build và lựa chọn Advance.

Click vào nút Advance để bật lên cửa sổ thay đổi phiên bản của C#

change version of c# programming in visual studio 2017 step 2

 

Bước 3: Trong giao diện bật lên, thay đổi mục Language Version :

change version of c# programming in visual studio 2017 step 3

Trong mà hình hướng dẫn trên phiên bản Visual Studio 2017, Phiên bản Visual Studio này này  hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ lập trình C# như sau :

– ISO-1

– ISO-2

– C# 3.0

– C# 4.0

– C# 5.0

– C# 6.0

– C# 7.0

– C# 7.1

– C# 7.2

– C# 7.3

Chú ý : Khi sử dụng các  đặc điểm chưa có trong phiên bản của ngôn ngữ sẽ được thông báo lỗi. Ví dụ khi bạn sử dụng tham số in Visual Studio 2017 bạn có thể gặp lỗi sau : “feature ‘readonly references’ is not available in c# 7.0. please use language version 7.2 or greater”


Related Post

Phản hồi

Phản hồi