• Home »
  • IT Book »
  • .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications

.NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications


      .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications là một trong các tác phẩm miễn phí dành cho các nhà phát triển không thể bỏ qua của .NET Team để đưa ra các hướng dẫn cho việc xây dựng các microservices và các ứng dụng container based applications, web applications, Xamarin.Forms mobile apps trên nền tảng .Net. Các bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để xây dựng các ứng dụng của riêng mình và phù hợp với các mô hình mẫu chuẩn của nền tảng  .NET và ngôn ngữ lập trình C#. Để đáp ứng được yêu cầu về tài liệu của những nhà phát triển trong những năm gần đây, các tài liệu hướng dẫn phát triển ứng dụng .Net đã được xuất bản trên .NET Application Architecture center.

.NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications là một trong các tác phẩm miễn phí dành cho các nhà phát triển không thể bỏ qua của .NET Team để đưa ra các hướng dẫn cho việc xây dựng các microservices và các ứng dụng container based applications

     Ngoài hướng dẫn chung, team còn giới thiệu tới 4 cuốn sách được xuất bản miễn phí cho các nhà phát triển bao gồm :

      Ngoài tài liệu hướng dẫn bằng sách, để hiểu việc sử dụng thực tế của .NET Application Architecture, .NET Team còn đưa ra 2 ứng dụng giúp các nhà phát triển có thể học và áp dụng các kiến trúc đã học, Những code mẫu của ứng dụng này đã được đưa trên Github tại đây :

     Cuốn sách .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications gồm những phần sau :

  • Introduction

Related Post

Phản hồi

Phản hồi