Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Học


      Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Học cung cấp danh sách các đề thi học sinh giỏi lớp 9 có đáp án của các tỉnh thành phố trên cả nước.

Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Học cung cấp danh sách các đề thi học sinh giỏi lớp 9 có đáp án của các tỉnh thành phố trên cả nước.

       Tài liệu gồm các đề thi sau:

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp thành Phố Cần Thơ 2012-2013

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp thành Phố Đà Nẵng 2010-2011

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp huyện Cẩm Thủy 2011-2012 – Đề số 3

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp huyện Kim Thành 2012-2013

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Thanh Hóa 2011-2012

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Kiên Giang 2011-2012

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Kiên Giang 2012-2013

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Ninh Thuận 2012-2013

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Quảng Ninh 2012-2013 – Bảng A

+ Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Quảng Ninh 2012-2013 – Bảng B


Chi tiết tài liệu Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Học

Tải file : Tại đây

Quay lại danh sách tài liệu

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn


Related Post

Phản hồi

Phản hồi