• Home »
  • 2017-2018 »
  • Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN


       Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 8 PTCS của phòng giáo dục huỵen Thọ Xuân,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức niên khóa 2017-2018.

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

      Thọ Xuân là một đơn vị hành chính cấp huyện nằm ở phía tây Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Thọ Xuân có diện tích tự nhiên 295,885 km², phía đông giáp huyện Thiệu Hóa, phía đông nam và phía nam giáp huyện Triệu Sơn, phía tây nam giáp huyện Thường Xuân, phía tây bắc giáp huyện Ngọc Lặc, phía đông bắc giáp huyện Yên Định. Thọ Xuân là nơi sinh dưỡng nhiều vị vua sáng tôi hiền như: Lê Ðại Hành, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông; Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Linh, Trịnh Khắc Phục,…Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Lịch sử lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG Lịch sử lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Tiếng Anh bài nghe lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Toán học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN dự phòng

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi HSG Toán lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Lịch sử lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Địa lí lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện

       Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG cấp huyện lớp 8 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh các niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected] Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi