• Home »
  • 2017-2018 »
  • Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1


Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 đại diện cho tỉnh tham gia dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia của tỉnh Sóc Trăng.

Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km. Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh’leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là “xứ”, “cõi”, Kh’leang (ឃ្លាំង) là “kho”, “vựa”, “chỗ chứa bạc”. Srok Kh’leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là “Sốc-Kha-Lang” rồi sau đó thành Sóc Trăng. Dưới triều Minh Mạng, Sóc Trăng bị đổi là Nguyệt Giang tỉnh (chữ Sóc biến thành chữ Sông, Trăng thành Nguyệt nên Sóc Trăng biến thành Sông Trăng rồi bị đổi thành Nguyệt Giang)Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh’leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là “xứ”, “cõi”, Kh’leang (ឃ្លាំង) là “kho”, “vựa”, “chỗ chứa bạc”. Srok Kh’leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là “Sốc-Kha-Lang” rồi sau đó thành Sóc Trăng. Dưới triều Minh Mạng, Sóc Trăng bị đổi là Nguyệt Giang tỉnh (chữ Sóc biến thành chữ Sông, Trăng thành Nguyệt nên Sóc Trăng biến thành Sông Trăng rồi bị đổi thành Nguyệt Giang).Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi chọn đội tuyển Toán học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Toán học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Vật lí lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Vật lí lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Hóa học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Hóa học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Sinh học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Tin học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Tin học lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Ngữ văn lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Ngữ văn lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Địa lí lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Địa lí lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Lịch sử lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 1

Đề thi chọn đội tuyển Lịch sử lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018 ngày 2

Đề thi chọn đội tuyển Tiếng Anh lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển Tiếng Anh nói lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018

Danh sách đề thi HSG lớp 12 các tỉnh 2017-2018


Phản hồi

Phản hồi