Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1


        Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1 là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 dành cho các học sinh của trưởng THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 niên khóa 2018-2019. Đây là kỳ thi lựa để khảo sát chất lượng học sinh cũng như giúp học sinh kiểm tra kiến thức sơ bộ, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 và kỳ thi tuyển sinh đại học niên khóa 2019-2020.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1

        Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, thuộc Đồng bằng sông Hồng và nằm trên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông khá cao, trung bình 1,0 – 1,2 km/km², có 3 hệ thống sông lớn chảy qua gồm sông Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình. Sông Đuống có chiều dài 42 km nằm trên đất Bắc Ninh, tổng lượng nước bình quân 31,6 tỷ m3. Mực nước cao nhất tại bến Hồ tháng 8/1945 là 9,64m, cao hơn so với mặt ruộng là 3 – 4 m. Sông Đuống có hàm lượng phù sa cao, vào mùa mưa trung bình cứ 1 m3 nước có 2,8 kg phù sa. Sông Cầu có chiều dài sông Cầu là 290 km với đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 70 km, lưu lượng nước hàng năm khoảng 5 tỷ m3. Sông Cầu có mực nước trong mùa lũ cao từ 3 – 6 m, cao nhất là 8 m, trên mặt ruộng 1 – 2 m, trong mùa cạn mức nước sông lại xuống quá thấp (0,5 – 0,8 m).Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 109

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 157

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 185

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 232

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 257

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 285

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019

       Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 các môn do các trường THPT,  sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email hoctoantap@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi