Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 14


       Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 14 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội niên khóa 2018-2019

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 14Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 4

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 5

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 6

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 7

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 8

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 9

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 10

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 11

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 12

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 13

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 14

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 15

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 16

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 17

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 18

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 19

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 20

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 21

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 22

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 23

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 24

Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 25

Quay lại Danh sách đề thi HSG

Từ thời đại Hùng Vương, Thanh Oai đã là trung tâm của nhà nước Văn Lang. Ngày 20 tháng 4 năm 1961, Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa II thông qua Nghị quyết phê chuẩn mở rộng thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Theo đó, sáp nhập phần lớn các xã thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vào thành phố Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2008, giải thể toàn bộ tỉnh Hà Tây theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 29 tháng 5 năm 2008. Theo đó, huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội.

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường và cấp huyện của tất cả các trường và phòng giáo dục trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi