Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File


      Upload file, tải file, và chia sẻ file là việc làm mà các bạn thường xuyên phải thao tác nhất trên Google Drive. Hiện nay, Google Drive API cung cấp đầy đủ các API mà chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để làm điều này. Trong bài viết này chúng ta sẽ viết bài về việc “Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File”.

Google Drive API with C# .net Upload file

       Việc tạo project và Đăng ký sử dụng Google Drive API  bạn có thể tham khảo ở  bài viết “Sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục” và việc tạo thư mục để upload file bạn có thể xem ở bài trước “Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục“. Để cớ được phạm vi truy xuất dữ liệu Upload file lên Google Drive, bạn phải thiết lập quyền truy xuất dữ liệu,  như trong bài viết này chúng ta dùng quyền truy xuất dữ liệu với Scope = Drive để upload file.
       Lấy ID thư mục sẽ lưu ảnh lấy từ trên thư mục có sẵn trong Google Drive của bạn như trong ảnh bên dưới, hoặc bạn có thể tạo ra thư mục trên Google Drive như trong bài hướng dẫn “Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục”.

Google Drive API using C# - Upload file

        Thực hiện tạo ra một DriveService, và thực hiện việc upload file như đoạn code dưới đây :

Các bạn có thể tải mã nguồn (Download Source) : Tại đây

Trong quá trình viết bài có thể không tránh khỏi những sơ xuất hoặc có những gì cần góp ý các bạn vui lòng để comment bên dưới hoặc gửi tới email [email protected].
[Ngôn ngữ lập trình C#]


Related Post

Phản hồi

Phản hồi