• Home »
  • 2018-2019 »
  • Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206


       Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi kiểm định chất lượng giáo dục lần 2 của trường THPT chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, một ngôi trường lâu đời với tiền thân là PTNK Bắc Ninh, bao gồm 3 cấp học: 1,2,3, được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của UBND Tỉnh Hà Bắc.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 - Mã đề 206

        Bắc Ninh là một đơn vị hành chính cấp tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, thuộc Đồng bằng sông Hồng và nằm trên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Vùng đất Bắc Ninh hình thành lâu đời gắn liền với nền Văn minh sông Hồng. Luy Lâu từng là trung tâm kinh tế – chính trị, tôn giáo cổ xưa nhất của Việt Nam. Từ mấy nghìn năm trước người Việt cổ đã cư trú và lập làng ở ven sông Cầu, sông Dâu, sông Đuống, sông Ngũ Huyện Khê, sông Tiêu Vương sống chủ yếu bằng canh tác nông nghiệp kết hợp làm nghệ thủ công. Hàng loạt di vật như trống đồng, dao găm, rìu, giáo, tấm che ngực, mảnh giáp bằng đồng với những hoa văn độc đáo được tìm thấy ở các di tích Lãng Ngâm, Đại Trạch, Quả Cảm, Đại Lai mảnh khuôn đúc trống đồng trong thành cổ Luy Lâu đã chứng tỏ người xứ Bắc rất tinh xảo trong nghề đúc đồng, chế tác các đồ trang sức, làm gốm.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 201

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 203

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 204

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 205

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 207

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 208

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 201

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 203

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 204

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 205

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 207

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 208

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 201

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 203

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 204

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 205

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 207

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 208

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 111

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 112

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 113

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 114

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 115

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 116

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 117

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Địa lí Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 118

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Tiếng Anh Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Ngữ văn Chuyên Bắc Ninh lần 2

Quay lại Danh sách đề thi thử THPT Quốc Gia 2019

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi thử THPT quốc gia các môn văn hóa của tất cả các trường THPT, các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi