• Home »
  • Vât lý »
  • Đáp án lý thuyết môn vật lí lớp 12 dành cho kỳ thi THPT Quốc gia

Đáp án lý thuyết môn vật lí lớp 12 dành cho kỳ thi THPT Quốc gia


      Đáp án lý thuyết môn vật lí lớp 12 dành cho kỳ thi THPT Quốc gia là các câu trả lời cho các câu hỏi trong một tài liệu lý thuyết Ôn thi thpt quốc gia do thầy Ngô Thanh Hà – Hải Phòng tập hợp để gửi tặng các bạn học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT QG sắp tới

Đáp án lý thuyết môn vật lí lớp 12 dành cho kỳ thi THPT Quốc gia là các câu trả lời cho các câu hỏi trong một tài liệu lý thuyết Ôn thi thpt quốc gia do thầy Ngô Thanh Hà - Hải Phòng


ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C D D C C C C C C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B C,D D D A D C C B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C D D A B B D A C C
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D B D D B A B D C D
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B D A C B D A D D D
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D B D D D D B B B D
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
A C D A D D B A A D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C C A C C D D D D D
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C A D A B B D D D C
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
C D B D C D C A C A
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
C D C D A D A A C A
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
B B D C D A A A A D
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
B C B D D C B B B C
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
C C A D D D D C D D
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
D B B D A D C C D B
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
D C A B B A C D B D
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
D C D C B D A C A D
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
D D D A D D B A A B
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
C D B C B B D A D C
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
C B D D D B A D D D
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
D D D D C C B C D B
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
A C A B D A A A A D
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
D D B C C D B C D D
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
C B A C A C A A C B
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
A B A C C C B A A B
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
C C B D A A B D B B
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
D A D A D B C B D


Tải file đáp án

Quay lại ôn tập lý thuyết

Quay lại Danh sách đề thi thử THPT Quốc Gia 2019

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi thử THPT quốc gia các môn văn hóa của tất cả các trường THPT, các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Related Post

Phản hồi

Phản hồi