Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh


      Bất cứ ngôn ngữ phổ dụng hiện nay trên thế giới này đều có những ngôn từ hay để cho đôi lứa có thể biểu hiện những cảm xúc, những lời tỏ tình có cánh của mình dành cho đối phương. Tiếng anh cũng không phải là một ngôn ngữ ngoại lệ, chúng ta có rất nhiều ngôn từ để giúp ta thể hiện những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh. Những câu nói này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi muốn biểu hiện tình cảm với đối phương có sự yêu thích học tiếng anh, hoặc đôi khi là bạn cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện nó bằng tiếng việt, thì tiếng anh là có thể là công cụ tốt nhất để bạn bày tỏ những điều không dám nói.

Tiếng anh cũng không phải là một ngôn ngữ ngoại lệ, chúng ta có rất nhiều ngôn từ để giúp ta thể hiện những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh.

      Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh bạn có thể sử dụng nó trong các dịp lễ quan trong dành như đôi lứa như Valentine ngày 14/2, Valentine trắng ngày 14/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ việt nam 20/10 hay là sinh nhật, những ngày kỷ niệm đặc biệt của đôi lứa.


Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh ngắn gọn

Do you have feelings for me?

Em có cảm giác thích anh không?

Every time I see you, you leave me breathless.

Mỗi lần chạm vào mắt em, anh thổn thức biết bao

I adore you

Tôi mến mộ em

I’m crazy about you

Tôi điện dại vì em

I could hold you forever.

Anh sẽ ôm em mãi.

I’m in love with you

Tôi yêu em mất rồi.

I’m addicted to you

Tôi si mê em.

I’m head over heels for you

Tôi đã bắt đầu yêu em rồi.

I’m smitten with you.

Tôi đã gắn chặt với em rồi.

I’m totally into you.

Tôi hoàn toàn đam mê bạn.

I’m yours

Tôi là của em.

I’ve got a feelings for you

Tôi có tình cảm với em.

I’ve never felt this way about anyone before.

Chưa từng ai mang lại cho anh cảm giác này.

I do love you at the first sight.

Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

I like being with you.

Mình thích đi bên cạnh với bạn.

I want to be with you until the end of time

Anh muốn bên em mãi mãi.

I wanna be the one holding your heart.

Anh muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim em.

Loving you is like breath. How can I stop breathing ?

Yêu em giống như hơi thở vậy. Làm sao anh có thể ngừng việc ấy đây ?

My heart calls out for you.

Trái tim anh chỉ gọi tên em mà thôi.

My girl, I cherish you above anything else in my life.

Cô gái của anh, anh yêu em hơn cả chính mình.

One day without you seems like a century to me.

Xa em một ngày mà tựa như cả thế kỷ vậy.

There is no other

Không một ai khác

To the world, you may be one person. But to me, you are the world.

Với thế giới, anh có lẽ chỉ là 1 người bình thường. Nhưng với em, anh là cả thế giới.

We’re a good match

Chúng ta là những mảnh ghép hoàn hảo

We are meant for each other

Chúng ta là để dành cho nhau.

We are soul mates.

Chúng mình giờ đã là bạn tâm giao của nhau rồi

We were born for each other.

Chúng ta sinh ra để dành cho nhau

You turn me on

Em làm tôi mê đắm

You are my sunshine.

Em là tia nắng mặt trời của anh.

You complete me.

Em hoàn thiện anh

You make me burn with desire.

Em khiến anh cháy bỏng cùng những khát khao.

You are the one for me

Em là người dành chọn cho tôi.

You are my one and only.

Em là một là riêng là duy nhất.

You are the person I want to spend my life with.

Em là người mà anh muốn cùng sống trọn đời

You mean so much to me

Em thật lớn lao với anh

You’re my everything.

Em là mọi thứ của tôi.

You’re the love of my life

Em là tình yêu của đời tôi.

You’re the one I’ve been looking for.

Em là người anh mong ước tìm kiếm.

You’re my ideal woman

Em là người phụ nữ lý tưởng

You stole my heart away.

Em đã đánh cắp trái tim tôi mất rồi.


Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh văn chương

Being in love with you makes every morning worth getting up for…

Yêu em là lý do mà mỗi sáng tỉnh dậy của anh trở nên xứng đáng.

By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.

Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì em đã ở trong anh rồi.

Everyday, when God Opened the door of Heaven, he saw me and asked: “What is your wish for today?!” I said: Lord Please take care of the one reading this message!

Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đàng, Ngài đều nhìn thấy anh và hỏi: “Đìêu ước hôm nay của con là gì ?” anh trả lời: “Xin Chúa hãy bảo vệ cho người đang đọc tin nhắn này!

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

I can’t believe that someone as amazing as you could ever be with me.

Anh không thể tin rằng mình có một người tuyệt vời như em ở bên.

I dropped a tear in the ocean, when someone finds it I’ll stop loving you.

Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em

I have become a whole new person because of you.

Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ bởi vì em.

I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

I love you like life do you know why? Cause you are my life. . .

Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em bíêt tại sao ko? Vì em chính là cuộc sống của anh

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Anh yêu em không phải vì em là ai, mà là vì anh sẽ là người thế nào khi ở bên em.

I looked at your fare… my heart jumped all over the place.

Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái, anh sẽ đặt em (U) và anh (I) bên cạnh nhau.

If I could give you one thing in life, I would give you a chance to see yourself through my eyes, only then would you realize how special you are to me.

Nếu anh chỉ có thể tặng em một thứ duy nhất trong đời, anh sẽ cho em thấy hình bóng của em trong mắt anh, chỉ có lúc đó em mới nhận ra rằng em là mọi thứ của anh.

If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star, so people looking up can see just how much you mean to me.

Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào.

If I’m in hell and you are in heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in heaven and you are in hell, I’ll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without U!

Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường. Anh sẽ ngước nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống bởi anh biết rằng thiên đường sẽ ko phải là thiên đường nếu thiếu em!

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

In your darkest hours, when you feel scared of something, just remember this: I’ll always be here for you, I’m no angel and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you’re my mate.

Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của anh.

I wanna be the one who completes your life, because you are the only one who can make me feel this way.

Anh muốn là người khiến cuộc đời em trọn vẹn, vì chính em làm anh cảm thấy như vậy.

I would cross a thousand oceans just to hold you tight. I would climb a thousand mountains just to be with you every single night. Darling I miss you so much.

Anh sẽ vượt nghìn trùng đại dương chỉ để ôm em thật chặt. Anh sẽ leo nghìn ngọn núi chỉ được để cạnh em mỗi đêm. Người yêu ơi, anh nhớ em rất nhiều.

I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name in my heart where it will stay. . .

Anh viết tên em trên cát nhưng sóng sẽ cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi.

Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I’d be always there and you know I’ll Always love you!

Tình yêu giống như ko khí, ta ko nhìn thấy nhưng ta luôn biết nó ở đó! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ ko bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em.

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take Care!

Một món quà đơn giản vào buổi sáng được gói ghém bằng sự chân thành, được cột chặt bằng sự quan tâm và được niêm phong với lời cầu chúc cho em được bình an và vui vẻ trong cả một ngày dài! Bảo trọng!

They say a picture tells 1,000 words but when I see yours all I see is 3 words: I…love…you.

Người ta nói một bức ảnh có thể nói lên ngàn lời, nhưng khi nhìn vào ảnh em, anh chỉ thấy có 3 chữ: Anh…Yêu…Em.

You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning.

Em là điều đáng yêu nhất khiến anh muốn thức dậy vào mỗi sáng.

You look great today. How did I know? Because you look great every day.

Hôm nay trông em thật tuyệt. Tại sao anh biết ư? Vì ngày nào em cũng rất tuyệt mà.

 You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you!

Em có thể biến bầu trời thành sắc xanh lá cây hay biến cỏ lá thành sắc xanh biển, nhưng em ko thể ngăn anh thôi yêu em.

When you feel hurts to look back, you’re scared to look ahead, just look beside cause I will always be there for you.

Nếu em cảm thấy đau khi nhìn lại phía sau, cảm thấy sợ khi nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh bởi anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

 


Related Post

Phản hồi

Phản hồi