• Home »
  • Csharp »
  • Truy xuất thông tin các ổ đĩa với DriveInfo sử dụng C#

Truy xuất thông tin các ổ đĩa với DriveInfo sử dụng C#


        Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn việc Truy xuất thông tin các ổ đĩa với DriveInfo sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Để sử dụng lớp DriveInfo trong các chương trình C# của mình, bạn phải khai báo sử dụng nó với using System.IO;

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn việc Truy xuất thông tin các ổ đĩa với DriveInfo sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Để sử dụng lớp DriveInfo trong các chương trình C# của mình, bạn phải khai báo sử dụng nó với using System.IO;

        Lớp DriveInfo (public sealed class DriveInfo : System.Runtime.Serialization.ISerializable) : Là lớp không cho phép lớp khác kế thừa (được định nghĩa với từ khóa sealed), cung cấp các thông tin về ổ đĩa trên hệ điều hành máy tính như : Tên đĩa, nhãn đĩa, định dạng ổ đĩa, tổng kích thước, tổng kích thước chưa sử dụng. Lớp DriveInfo (public sealed class DriveInfo : System.Runtime.Serialization.ISerializable) : Là lớp không cho phép lớp khác kế thừa (được định nghĩa với từ khóa sealed), cung cấp các thông tin về các ổ đĩa trên hệ điều hành máy tính như : Tên đĩa, nhãn đĩa, định dạng ổ đĩa, tổng kích thước, tổng kích thước chưa sử dụng.

        Lớp DriveInfo cung cấp một phương thức GetDrives không tham số dạng static (không cần khởi tạo thể hiện) cho phép trả về một danh sách các Ổ đĩa đang sẵn sàng trên máy tính của bạn. Phương thức GetDrives có cú pháp public static System.IO.DriveInfo[] GetDrives ();

        Với mỗi thể hiện của mình, lớp DriveInfo cung cấp một danh sách các thuộc tính, giúp người lập trình có thể lấy được các thông tin dưới đây của ổ đĩa :

STT Tên thuộc tính Ý nghĩa
1 AvailableFreeSpace Cung cấp thông tin dung lượng còn trống sẵn sàng sử dụng của ổ cứng, tính theo đơn vị byte.
2 DriveFormat Cung cấp thông tin định dạng ổ cứng như NTFS hoặc FAT32.
3 DriveType Cung cấp thông tin về loại ổ cứng, ví dụ như : CD-ROM, removable, network, hoặc fixed.
4 IsReady Kiểu boolean, cho biết ổ cứng có sẵn sàng để lấy thông tin không
5 Name Cong cấp thông tin về tên của ổ cứng, ví dụ như ổ C:\.
6 RootDirectory Lấy về thư mục gốc của ổ cứng.
7 TotalFreeSpace Cung cấp thông tin dung lượng còn trống của ổ cứng, tính theo đơn vị byte.
8 TotalSize Tổng duong lương cho phép lưu trữ của ổ cứng, tính băng byte
9 VolumeLabel Thiết lập hoặc lấy thông tin nhãn của ổ cứng.

Dưới dây là đoạn code mô tả việc  Truy xuất thông tin các ổ đĩa với DriveInfo sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên máy tính của các bạn

Code

Kết quả

DriveInfo Class using C# result

Download Source

      Bài viết được hình thành mong muốn trao đổi và chia sẻ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#. Trong quá trình đăng, bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có thông tin cần trao đổi, chia sẻ các thông tin vui lòng comment bên dưới hoặc gửi vào email  [email protected] Xin chân thành cảm ơn.


Related Post

Phản hồi

Phản hồi