• Home »
  • 2018-2019 »
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001


       Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 niên khóa 2018-2019 của trường THPT Nguyễn Trung Thiên thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

      Trường THPT Nguyễn Trung Thiên là ngôi trường thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mang tên Đồng chí Nguyễn Trung Thiên, bí thư đầu tiên của tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thiên tên thật là Trần Hữu Thiều sinh ngày 11-6-1906 tại làng Dương Xuân (nay thuộc xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Sinh trưởng trong vùng quê giàu truyền thống yêu nước nên đồng chí sớm giác ngộ ý thức cách mạng. Năm 21 tuổi (1927) Trần Hữu Thiều đã là một trong 7 hội viên Hội thanh niên ở Dương Xuân. Năm 1929, đồng chí trở thành một trong những đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở quê nhà; đồng chí được chỉ định làm ủy viên BCH Tổng Nông hội tỉnh Nghệ An.Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 632

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 735

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 865

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 mã đề 008

Tham khảo :

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2019

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2018

Danh sách đề thi chính thức THPT quốc gia các năm

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa Lí

       Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 các môn do các trường THPT,  sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi