• Home »
  • 2018-2019 »
  • Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302


       Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi thử lần thứ nhất của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương chuẩn bị cho THPT Quốc Gia niên khóa 2018-2019 .

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302

      Trường THPT Nguyễn Trãi là một trong các trường THPT chuyên đạt nhiều thành tích nhất trong các kỳ thi HSG quốc Gia. Năm nay các học sinh THPT Nguyễn Trãi đã đóng rất lớn vào thành tích đặc biệt, theo số liệu thống kê số lượng thí sinh đoạt giải theo tỉ lệ đạt giải nhất của những tỉnh có hơn 50 giải:

+ Hải Dương đứng vị trị số 1 với 7 giải Nhất trong tổng số 70 thí sinh đoạt giải chiếm 10%.

+ Thanh Hóa đứng vị trí số 2 với 6 giải nhất trên tổng số 64 giải.

+ Hải phòng đứng vị trí thứ 3 với 6 giải nhất trên tổng số 72 giải.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 301

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 303

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 304

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 305

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 306

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 307

Đề thi thử THPT Quốc Gia Địa lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 308

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 501

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 502

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 504

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 505

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 506

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 507

Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 301

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 303

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 304

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 305

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 306

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 307

Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 308

Đề thi thử THPT Quốc Gia Ngữ văn 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 501

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 502

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 504

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 505

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 506

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 507

Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng anh 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng nga 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT Quốc Gia Tiếng pháp 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 008

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 896

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 501

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 502

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 504

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 505

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 506

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 507

Đề thi thử THPT Quốc Gia Vật lí 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508

Tham khảo :

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2019

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2018

Danh sách đề thi chính thức THPT quốc gia các năm

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa Lí

       Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 các môn do các trường THPT,  sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi