• Home »
  • 2018-2019 »
  • Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 208

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 208


       Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 208 là đề thi môn Hóa học, một trong 24 đề thi chính thức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 do bộ giáo dục và đạo tạo tổ chức tại 63 cụm thi các tỉnh Thành.

      Điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia 2019 là 5,39. Giống như năm trước, Nam Định vẫn là  là tỉnh dẫn đầu với điểm trung bình là 5,91. Các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La xếp ở cuối danh sách. Riêng môn Hóa Học, Nam Định tiếp tục xếp đầu với 5,94 điểm, tiếp theo là Hà Tĩnh với 5,84 điểm. Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Cần Thơ, Ninh Bình… lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo trong tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất.Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 201

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 202

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 203

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 204

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 205

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 206

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 207

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 208

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 209

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 210

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 211

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 212

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 213

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 214

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 215

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 216

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 217

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 218

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 219

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 220

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 221

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 222

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 223

Đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn hóa học mã đề 224

ĐÁP ÁN

Tham khảo :

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2019

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2018

Danh sách đề thi chính thức THPT quốc gia các năm

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử


Phản hồi

Phản hồi