Hướng dẫn tinh giản chương trình THCS và THPT


     Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tinh giản nội dung 14 môn học cấp THCS và THPT nhằm kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 15/7.

     Nội dung tinh giản các môn học kỳ II của THCS và THPT các em và thầy cô có thể tải về  theo từng môn để tham khảo tại đây:

STT THCS THPT
1 Toán Toán
2 Ngữ văn Ngữ văn
3 Địa lý Địa lý
4 Công nghệ Công nghệ
5 Giáo dục công dân Giáo dục công dân
6 Hoá học Hoá học
7 Lịch sử Lịch sử
8 Sinh học Sinh học
9 Vật lý Vật lý
10 Tin học Tin học
11 Tiếng Anh Tiếng Anh
12 Tiếng Nga Tiếng Nga
13 Tiếng Nhật Tiếng Nhật
14 Tiếng Pháp Tiếng Pháp
15 Tiếng Trung Tiếng Trung

Công văn nêu rõ: Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghị Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản và qua email để kịp thời giải quyết.

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2019-2020
Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2018-2019
Danh sách các đề thi chuyên Địa lý
Danh sách các đề thi chuyên Hóa học
Danh sách các đề thi chuyên Lịch Sử
Danh sách các đề thi chuyên Ngữ Văn
Danh sách các đề thi chuyên Sinh học
Danh sách các đề thi chuyên Tin học
Danh sách các đề thi chuyên Toán học
Danh sách các đề thi chuyên Vật lý

Phản hồi

Phản hồi