• Home »
  • Hải Phòng »
  • Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng khảo sát ý kiến học sinh khối 9 và phụ huynh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2020 – 2021.

Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng khảo sát ý kiến học sinh khối 9 và phụ huynh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2020 – 2021.


       Để phục vụ cho công tác tuyển sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2020 – 2021. Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng khảo sát ý kiến học sinh khối 9 năm học 2019 – 2020 về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2020 – 2021 và Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng khảo sát ý kiến các bậc cha mẹ có con đang theo học lớp 9 năm học 2019 – 2020 về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2020- 2021.

Có 2 Phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 – 2021 (Trừ trường THPT chuyên Trần Phú) :

Phụ Huynh và các em học sinh hãy tham gia 2 khảo sát sau:


KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH (lớp 9)

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH KHỐI 9 NĂM HỌC 2019 – 2020 VỀ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 – 2021.

CÁC EM HÃY HOÀN THÀNH NHỮNG NỘI DUNG TRONG BIỂU MẪU SAU. (Nếu điền sai thông tin, phiếu khảo sát sẽ bị loại bỏ. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ chấp nhận những phiếu khảo sát có thông tin đủ và đúng. Tỉ lệ phần trăm ý kiến sẽ được tính: Số học sinh cho ý kiến/Tổng số học sinh khối 9 của Thành phố)

Tại đây

Khao sat hoc sinh


Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2019-2020
Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2018-2019
Danh sách các đề thi chuyên Địa lý
Danh sách các đề thi chuyên Hóa học
Danh sách các đề thi chuyên Lịch Sử
Danh sách các đề thi chuyên Ngữ Văn
Danh sách các đề thi chuyên Sinh học
Danh sách các đề thi chuyên Tin học
Danh sách các đề thi chuyên Toán học
Danh sách các đề thi chuyên Vật lý
KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CHA MẸ HỌC SINH

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC BẬC CHA MẸ CÓ CON ĐANG THEO HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2019 – 2020 VỀ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020- 2021. ÔNG/BÀ VUI LÒNG HOÀN THÀNH NHỮNG NỘI DUNG TRONG BIỂU MẪU SAU.

Tại đây

Cha me

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2019-2020
Danh sách đề thi tuyển sinh vào 10 niên khóa 2018-2019
Danh sách các đề thi chuyên Địa lý
Danh sách các đề thi chuyên Hóa học
Danh sách các đề thi chuyên Lịch Sử
Danh sách các đề thi chuyên Ngữ Văn
Danh sách các đề thi chuyên Sinh học
Danh sách các đề thi chuyên Tin học
Danh sách các đề thi chuyên Toán học
Danh sách các đề thi chuyên Vật lý

Phản hồi

Phản hồi