• Home »
  • 2019-2020 »
  • Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng đức

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng đức


       Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng đức là đề thi môn Tiếng Đức, một trong những đề thi của Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 niên khóa 2019-2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều 7/5.  Đề tham khảo giúp khoảng 900.000 học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT dựa trên hướng dẫn tinh giản nội dung 14 môn học cấp THCS và THPT nhằm kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 15/7 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ngày 31/3.

     Trước đó ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng công bố đề minh họa thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, do năm nay kỳ thi này được thay thế bằng thi tốt nghiệp THPT, một lần nữa Bộ phải xây dựng đề tham khảo để phù hợp với mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và nội dung chương trình tinh giản nhằm giảm áp lực cho học sinh sau ba tháng không đến trường.Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn địa lý

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn giáo dục công dân

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn hóa học

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn lịch sử

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn ngữ văn

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn sinh học

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng anh

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng đức

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng nga

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng nhật

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng pháp

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn tiếng trung

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn Toán học

Đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 lần 2 môn vật lý

Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT lần thứ 1 ngày 31/3:

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn địa lý

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn giáo dục công dân

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn hóa học

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn lịch sử

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn ngữ văn

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn sinh học

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng anh

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng đức

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng nga

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng nhật

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng pháp

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn tiếng trung

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn Toán học

Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 môn vật lý


Phản hồi

Phản hồi