Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8


      Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8 là các bài tập được thiết kế nhăm tăng cường sức khỏe bản thân và phát triển đầy đủ các tố chất mạnh, bền khéo léo của các dành cho các em học sinh nam cũng như nữ khối lớp 8.

      Trong hình là 35 động tác của Nam nữ phối kết hợp, các em có thể coi như đây là 35 được quyền kết hợp giữa nam và nữ của bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh (Tiếng Trung: 玉女心經) là môn võ học thượng thừa trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngọc Nữ Tâm Kinh là môn võ công lợi hại nhất của phái Cổ Mộ, theo lời kể của Tiểu Long Nữ thì đây là môn võ công do tổ sư bà bà Lâm Triều Anh sáng tạo ra, trong Ngọc Nữ Tâm Kinh ghi lại những môn võ công lợi hại nhất của Lâm Triều Anh.

Chi tiết Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8

35 bài động tác 1
35 bài động tác


Các em cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết Bài tập thể dục liên hoàn 35 nhịp khối lớp 8 tới từ thầy giáo trường THCS Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội


Related Post

Phản hồi

Phản hồi