22 bài văn mẫu tham khảo lớp 9 thi vào lớp 10 thpt


       22 bài văn mẫu tham khảo lớp 9 thi vào lớp 10 thpt là tài liệu tập hơp những bài văn mẫu dành cho các bạn học sinh khối lớp 9 có thể tham khảo, chuẩn bị kiến thức tốt cho các kỳ thi học kì và thi tuyển sinh vào lớp 10.

       Một số bài văn tiêu biểu như:  Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu để thấy bài thơ diễn tả sâu sắc về tình đồng chí gắn bó thiêng liêng của anh bộ đội thời kháng chiến, Phân tích bài thơ “Khúc hát ru của những em bé lớn tren lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm.

Tài liệu 22 bài văn mẫu tham khảo lớp 9 thi vào lớp 10 thpt

Tải file PDF: Tại đây


Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9


Related Post

Phản hồi

Phản hồi