Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 7


      Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 7 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 8, cập nhật theo nội dung năm học đề giúp các em học sinh khối lớp 7 chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

     Trong học kì 1 này các học sinh khối lớp 7 sẽ học toán với đại số xoay quanh các vấn đề về số: Số hữu tỉ, Số thực, Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch và Hình Học : Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, tam giác.

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 7

Tải file PDF: Tại đây

Tài liệu Đáp án đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 7

Tải file PDF: Tại đây


Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi HSG Toán lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Lịch sử lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Địa lí lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 9 cấp huyện
Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 9 cấp huyện

Phản hồi

Phản hồi