Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 9


      Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 9 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 9, cập nhật theo nội dung năm học đề giúp các em học sinh khối lớp 9 chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

      Trong học kì 1 này các học sinh khối lớp 9 sẽ học toán với các nội dung như:

– Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai : Định nghĩa, Tính chất, So sánh các căn bậc ba, Một số công thức biến đổi. Hàm số bậc nhất : Khái niệm hàm số, Đồ thị hàm số, Hàm số đồng biến, nghịch biến, Hàm số bậc nhất.

– Vị trí tương đối của hai đường thẳng: Hai đường thẳng song song, Hai đường thẳng cắt nhau,…

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 9

Tải file PDF: Tại đây


Tài liệu Đáp án Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn toán lớp 9

Tải file PDF: Tại đây

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9


Phản hồi

Phản hồi