• Home »
  • 2019-2020 »
  • Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2019-2020


       Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2019-2020 là Toán học, một trong các đề thi học kỳ 1 của trường THPT, THPT chuyên các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành  niên khóa 2019-2020 nhằm giúp cho các em học sinh khối 12 có các đề thi luyện tập cho bài thi học kì 1 sắp tới.

      Danh sách đề thi bao gồm các trường THPT An Phước, Sở GD&ĐT Ninh Thuận, trường THPT Chu Văn An, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Hạ Long, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở GD&ĐT Nam Định, trường THPT chuyên Lê Khiết, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Sư Phạm, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Thăng Long, Sở GD&ĐT Lâm Đồng, trường THPT chuyên Tiền Giang, Sở GD&ĐT Tiền Giang, trường THPT Dương Quảng Hàm, Sở GD&ĐT Hưng Yên, trường THPT Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Lê Lợi, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trường THPT Long Thành, Sở GD&ĐT Kiên Giang, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Nguyễn Khuyến, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, trường THPT Nguyễn Tất Thành, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Nguyễn Trãi, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Nguyễn Trãi, Sở GD&ĐT Ninh Thuận, trường THPT Phan Đình Phùng, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Phan Văn Đạt, Sở GD&ĐT Long An, trường THPT Phúc Thọ, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Thăng Long, Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Trung Giã, Sở GD&ĐT Hà Nội, Đề KSCL cuối học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Đồ Sơn, Sở GD&ĐT thành Phố Hải Phòng,Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT An Phước, Sở GD&ĐT Ninh Thuận 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Chu Văn An, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hạ Long, Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở GD&ĐT Nam Định 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Lê Khiết, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Sư Phạm, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Thăng Long, Sở GD&ĐT Lâm Đồng 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT chuyên Tiền Giang, Sở GD&ĐT Tiền Giang 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Dương Quảng Hàm, Sở GD&ĐT Hưng Yên 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Lê Lợi, Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Long Thành, Sở GD&ĐT Kiên Giang 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Trãi, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Nguyễn Trãi, Sở GD&ĐT Ninh Thuận 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Phan Văn Đạt, Sở GD&ĐT Long An 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Phúc Thọ, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Thăng Long, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Trung Giã, Sở GD&ĐT Hà Nội 2019-2020

Đề KSCL cuối học kì 1 môn Toán 12 trường THPT Đồ Sơn, Sở GD&ĐT thành Phố Hải Phòng 2019-2020

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 10
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 11
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 12
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 10
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 11
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 12

Phản hồi

Phản hồi