Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7


      Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 7, cập nhật theo nội dung năm học đề giúp các em học sinh khối lớp 7 chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

      Trong học kì 1 này các học sinh khối lớp 7 sẽ học toán với đại số xoay quanh các vấn đề về số:

– Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

– Tỉ lệ tức, tính chất dãy số bằng nhau

– Số vô tỉ, khai niệm căn bậc hai, số thực

– Định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

Hình Học:

– Định nghĩa, tính chất, dấu hiện nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

– Các định lý về mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song

– Định lý tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác

– Các trường hợp bằng nhau của tam giác (c.c.c;c.g.c)

Tài liệu Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7

Tải file PDF: Tại đây


Tài liệu Đáp án Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 7

Tải file PDF: Tại đây

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9


Related Post

Phản hồi

Phản hồi