Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6


      Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 là tài liệu mà các thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa học kì I môn Toán lớp 6, cập nhật theo nội dung năm học đề giúp các em học sinh khối lớp 6 chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

      Trong học kì 1 này các học sinh khối lớp 6 sẽ học toán với đại số xoay quanh các vấn đề như:

– Tập hợp. Phần tử của tập hợp

– Tập hợp các số tự nhiên

– Ghi số tự nhiên

– Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

– Phép cộng và phép nhân

– Phép trừ và phép chia

– Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

– Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Tài liệu Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6

Tải file PDF: Tại đây


Tài liệu Đáp án Đề thi ôn tập giữa học kì 1 lớp 6

Tải file PDF: Tại đây

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9


Related Post

Phản hồi

Phản hồi