• Home »
  • 2020-2021 »
  • Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021


       Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021 là đề thi môn Toán học, một trong thi chọn học sinh giỏi cấp huyện dành cho các bạn học sinh lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Dương,   sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2020-2021.

      Tam Dương là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Sau năm 1975, huyện Tam Dương có 19 xã: An Hòa, Đại Đình, Đạo Tú, Định Trung, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hồ Sơn, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Châu, Hợp Hòa, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Khai Quang, Kim Long, Tam Quan, Thanh Vân, Vân Hội. Ngày 5 tháng 7 năm 1977, chuyển 2 xã Định Trung và Khai Quang về thị xã Vĩnh Yên quản lý; hợp nhất huyện Tam Dương với huyện Lập Thạch để thành lập huyện Tam Đảo. Năm 1979, huyện Lập Thạch được tái lập, tách ra khỏi huyện Tam Đảo, cùng lúc đó cắt một số xã của huyện Mê Linh sang huyện Tam Đảo quản lý.Tải file : Tại đây

Xem đáp án: Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn tin học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Tra cứu thêm:

+ Danh sách đề thi HSG Toán lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Lịch sử lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Địa lí lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 9 cấp huyện
+ Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 9 cấp huyện

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh các niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected] Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi