Tổng hợp 80 cấu trúc viết câu trong tiếng anh


     Tổng hợp 80 cấu trúc viết câu trong tiếng anh là tài liệu tổng hợp các cấu trúc câu tiếng anh mà các bạn học sinh THCSTHPT thường gặp trong các kì thi giữa kì, thi học kì hay các bài thi tuyển sinh vào lớp 10.

    Các trường hợp viết lại câu:

– Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh

– Dùng dạng khác của từ

– Chuyển chủ động sang bị động và ngược lại.

– Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

– Các trường hợp đảo ngữ.

    Chú ý khi viết lại câu:

Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.

Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

Chú ý về nghĩa: câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.

Tài liệu Tổng hợp 80 cấu trúc viết câu trong tiếng anh:


Tải file: Tại đây


Phản hồi

Phản hồi