Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh


     Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp toàn bộ kiến thức tiếng anh bạn được học trong chương trình THPT và đặc biệt dành cho các bạn lớp 12 chuẩn bị ôn tập cho kì thi THPT quốc gia được sưu tầm và thiết kế bởi bởi Phạm Việt Vũ.

     Tài liệu bao gồm chủ đề:

Noun phrase (ngữ danh từ)

Verb phrase (ngữ động từ)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Đại từ

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan

Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)

Câu hỏi

Lối nói phụ họa

Câu phủ định (negation)

Câu mệnh lệnh

Các trợ Động từ (Modal Auxiliaries)

Câu điều kiện

Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại

Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)

Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác

Tính từ và phó từ

Liên từ (linking verb)

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

Danh từ dùng làm tính từ

Cách dùng Enough

Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

Câu bị động (passive voice)

Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

Câu phức hợp và đại từ quan hệ

Cách sử dụng một số cấu trúc P1

Cách sử dụng một số cấu trúc P2

Những cách sử dụng khác của that…Tải file: Tại đây

Tra cứu thêm:

Tổng hợp 80 cấu trúc viết câu trong tiếng anh

Những lời tỏ tình, biểu lộ tình cảm bằng tiếng Anh

ÔN TẬP 13 THÌ TRONG TIẾNG ANH ÔN THI THPT QUỐC GIA

 


Related Post

Phản hồi

Phản hồi