Bộ 60 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 8


    Bộ 60 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 8 là tài liệu tổng hợp các đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 nhằm cung cấp cho các bạn học sinh luyện tập với nhằm giúp các em chuẩn bị được kiến thức tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp tới

    Kỳ 1 lớp 8  các bạn học sinh được tiếp xúc với chương trình đại số như sau:

Chương I. Phép nhân và phép chia đa thức

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức; đa thức với đa thức.

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ.

3. Phân tích đa thức thành nhân tử.

4. Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức; Quy tắc chia đa thức cho đơn thức; Phép chia đa thức cho đa thức.

Chương II. Phân thức đại số

1. Định nghĩa và tính chất cơ bản của phân thức đại số. Định nghĩa 2 phân thức bằng nhau.

2. Các bước rút gọn 1 phân thức đại số.

3. Các bước quy đồng mẫu thức.

4. Quy tắc thực hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.

5. Cách biến đổi các biểu thức hữu tỉ.


Tài liệu Bộ 60 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 8


Tải file : Tại đây

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9

Related Post

Phản hồi

Phản hồi