Bộ 7 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 9


     Bộ 7 đề kiểm tra, thi học kì 1 môn toán lớp 9 là tài liệu cung cấp cho các bạn học sinh luyện tập với 7 đề thi có đáp án xoay quanh kiến thức học kì 1 môn toán dành cho các bạn học sinh lớp 9.

Kỳ 1 lớp 9 với chương trình đại số  như sau:

Chương I. Căn bậc hai

1. Định nghĩa căn bậc hai, định nghĩa căn bậc hai số học.

2. Định lí so sánh các căn bậc hai.

3. Điều kiện để A có nghĩa, Hằng đẳng thức 2 A A  .

4. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

5. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

6. Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai:

a) Đưa 1 thừa số ra ngoài dấu căn.
b) Đưa 1 thừa số vào trong dấu căn.
c) Khử mẫu của biểu thức lấy căn.
d) Trục căn thức ở mẫu.

Chương II. Hàm số bậc nhất

1. Định nghĩa, tính chất và đồ thị hàm số
bậc nhất.

2. Điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số y = ax+b (a # 0)

3. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng.

4. Hệ số góc của đường thẳng y = ax+b (a # 0).Tải file : Tại đây

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9

Related Post

Phản hồi

Phản hồi