• Home »
  • 2020-2021 »
  • Đề cương học kì 1 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021


       Đề cương học kì 1 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021 là đề cương ôn thi học kì 1 môn lịch sử, một trong loạt đề cương hỗ trợ các em học sinh khối lớp 7 trường THCS Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu niên khóa 2020-2021

      Bà Rịa là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc loại thành phố và là tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.  Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng. Phường Phước Nguyên nằm ở trung tâm thành phố Bà Rịa, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Long Toàn, Phía tây giáp các phường Phước Hiệp và Phước Hưng, Phía nam giáp phường Phước Trung, Phía bắc giáp các phường Phước Hưng và Long Tâm.Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề cương học kì 1 môn công nghệ lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn địa lí lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn gdcd lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn ngữ văn lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn sinh học lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn tiếng anh lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn toán học lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương học kì 1 môn vật lí lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề thi học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề thi học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề thi học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề thi học kì 2 khối lớp 9
Danh sách đề thi cương học kì 1
Danh sách đề thi cương học kì 2


Related Post

Phản hồi

Phản hồi