• Home »
  • 2020-2021 »
  • Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn công nghệ lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn công nghệ lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021


       Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn công nghệ lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021 là đề cương ôn thi giữa học kì 1 môn công nghệ, một trong loạt được cung cấp để hỗ trợ các em học sinh khối lớp 7 trường THCS Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra giữa kì 1 niên khóa 2020-2021

      Bà Rịa là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc loại thành phố và là tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.  Thành phố Bà Rịa có tọa độ địa lý từ 10°30′ đến 10°50′ vĩ độ Bắc, từ 107°10′ đến 107°17′ kinh độ Đông, cách Thành phố Hồ Chí Minh 75 km về Hướng Đông Bắc, cách thành phố Vũng Tàu 20 km về Hướng Nam. Địa giới hành chính thành phố Bà Rịa: Phía Đông giáp huyện Đất Đỏ, Phía Đông Nam giáp huyện Long Điền, Phía Tây và Tây Bắc giáp thị xã Phú Mỹ, Phía Nam giáp thành phố Vũng Tàu Phía Bắc giáp huyện Châu Đức.Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn công nghệ lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn địa lí lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn gdcd lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn hóa học lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn lịch sử lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn ngữ văn lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn sinh học lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng anh lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn tin học lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn toán học lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn vật lí lớp 8, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Tra cứu thêm:

Danh sách đề cương giữa học kỳ 1 khối lớp 6
Danh sách đề cương giữa học kỳ 1 khối lớp 7
Danh sách đề cương giữa học kỳ 1 khối lớp 8
Danh sách đề cương giữa học kỳ 1 khối lớp 9
Danh sách đề cương giữa học ki 2  khối lớp 6
Danh sách đề cương giữa học kì 2  khối lớp 7
Danh sách đề cương giữa học kì 2  khối lớp 8
Danh sách đề cương giữa học kì 2 khối lớp 9

Phản hồi

Phản hồi