• Home »
  • 2017-2018 »
  • Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 6. Phép biến hình

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 6. Phép biến hình


      Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 6. Phép biến hình là một trong 15 chuyên đề môn toán dành cho các bạn học lớp 12 ôn tập và chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thì THPT quốc gia. Tài liệu do các thầy co trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ biên soạn.

      Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914 tại làng Bản Mạy, tỉnh NaKhon – Thái Lan. Quê gốc ông ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cha ông là Lê Hữu Đạt, mẹ là Nguyễn Thị Sờm, đều là những Việt kiều sống ở Nakhon; họ gốc của ông vốn là Lê Hữu song đến đời ông thì được đặt thành Lê Văn. Ông có đông anh chị em gồm: Lê Văn Đại, Lê Văn Tăng, Lê Văn Năng, Lê Thị Sáu, Lê Thị Bảy,… Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập, và hoạt động trong Hội Thanh niên Cách mạng đồng chí. Năm 1926, ông về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho Xứ ủy Nam Kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam.Tải file : Tại đây

Các đề thi khác cùng đợt:

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 1. Lượng giác

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 2. Tổ hợp, xác suất, thị thức Newton

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 3. Dãy số

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 4. Giới hạn

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 5. Đạo hàm

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 6. Phép biến hình

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 7. Quan hệ song song, quan hệ vuông góc

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 8. Hàm số, đồ thị

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 9. Mũ và logarit

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 10. Nguyên hàm, tích phân

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 11. Ứng dụng tích phân

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 12. Số phức

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 13. Khối đa diện

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 14. Khối tròn xoay

Tài liệu ôn tập toán lớp 12 và thi THPT Quốc gia lớp 12 – Chuyên đề 15. Tọa độ trong không gian


Phản hồi

Phản hồi