Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh


       Đây là Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Tài liệu gồm bài tập và đáp án dựa trên 15 unit tiếng anh của chương trình lớp 12.

UNIT 1: TENSES

UNIT 2: PASSIVE VOICE

UNIT 3: TAG QUESTIONS

UNIT 4: ADVERBIAL CLAUSES AND CONNECTORS

UNIT 5: SUBJECT-VERB AGREEMENT

UNIT 6: SPEAKING

UNIT 7: CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES

UNIT 8: GERUNDS AND INFINITIVES

UNIT 9: RELATIVE CLAUSES

UNIT 10: ARTICLES

UNIT 11: REPORTED SPEECH

UNIT 12: PREPOSITIONS

UNIT 13: COMPARISONS

UNIT 14: PHONETICS

UNIT 15: COMMON STRUCTURESTải file: Tại đây

Tham khảo:

20 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI THPT QUỐC GIA

+ 50 BÀI TẬP ĐỌC HIỂU CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tổng hợp 80 cấu trúc viết câu trong tiếng anh

ÔN TẬP 13 THÌ TRONG TIẾNG ANH ÔN THI THPT QUỐC GIA

Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh


Phản hồi

Phản hồi