Các bài văn đoạt giải nhất quốc gia và điểm 10 đại học


        Bài viết này tổng hợp các bài văn đoạt giải nhất quốc gia và điểm 10 đại học các năm qua với một số đề ngữ văn hay trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệm thpt như sau:

Đề 1: Bàn về thơ, nhà phê bình văn học Nga Bêlinxki đã viết: “Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật” Anh (chị ) hãy bình luận ý kiến trên với giải nhất thuộc về Đinh Thị Mĩ Huỳnh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP Hồ Chí Minh.

Đề2 : Nhà văn Nga Lêônit Lêônôp có viết: “Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung”. Anh, chị hãy bình luận ý kiến trên với giải nhất thuộc về Lê Thị Hồng Hạnh Trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ.

Đề 3: “Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giái trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được rung lên ở các cung bậc của tình cảm, chứ không phải tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cảm của người viết là khâu đầu tiên và là khâu sau cùng trong quá trình xây dựng một tác phẩm nghệ thuật”. (Theo Nguyễn Khải, Các nhà văn nói về văn, tập 1, NXB Tác phẩm mới, 1985, trang 61) Anh, chị hiểu như thế nào về ý kiến nêu trên? Hãy liên hệ với sáng tác của Xuân Diệu hoặc Tố Hữu để làm sáng tỏ vấn đề với giải nhất thuộc về  Bùi Việt Lâm
Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Đề 4: Nhận xét về sáng tác của Thạch Lam, Nguyễn Tuân viết: “Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghè. Thach Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước sự sống của mọi người xung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy đầy đủ cái dư vị mà nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm thất văn học”. (Theo tuyển tập Nguyễn Tuân, tập III, NXB văn học Hà Nội, 1996, trang 375) Anh, chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Dựa và một số sáng tác của Thạch Lam, hãy chứng minh ý kiến đó với giải nhì đến từ Nguyễn Thu Hiền Trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng.

Đề 5: Nhà văn Bùi Hiển đã phát biểu khẳng định ý nghĩa đặc biệt của tiếng nói tri ân trong văn chương: “Ở nước nào cũng thế thôi, sự cảm thông sẻ chia giữa người đọc và người viết là trên hết”. (Bào Văn nghệ, số ra ngày 10 – 2- 2001) Anh, chị có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy phân tích hai bài thơ “Độc tiểu thanh ký” của thi hào Nguyễn Du và “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của nhà thơ Tỗ Hữu để làm rõ tiếng nói chi âm ở mỗi bài với giải nhất đến từ Nguyễn Thị Hải Hậu Trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ..Tải tài liệu


Related Post

Phản hồi

Phản hồi