Danh sách các API của Binance và cách gọi Binance API bằng ngôn ngữ lập trình


      Khi bạn là một nhà đầu tư tài chính thì thị trường tiền điện tử (Cryptocurrency ) là một kênh đầu tư mà bạn không là bỏ qua. Cryptocurrency  là kênh đầu tư có tỉ suất lợi nhuận rất cao nhưng kèm theo đó là tỉ lệ rủi ro cực lớn, vì vậy trước khi đầu tư bạn nên có thời gian để tìm hiểu thị trường, tìm hiểu thông tin chi tiết các đồng Cryptocurrency trước khi quyết đình đầu tư và quan trọng hơn  nữa là nên chọn các sàn giao dịch uy tín và chất lượng nhất để đầu tư để giảm thiểu rủi ro việc đầu tư của mình. Top 5 các sàn đầu tư bạn nên cân nhắc xem xét trước khi quyết đầu tư là Binance, Coinbase, FTX, Karen, Kucoin…(bạn có thể xem danh sách các sàn được được xếp hạng tại đây). Trong đó, Binance là sàn giao dịch tiền số có số lượng Cryptocurrency cũng như khối lượng giao dịch lớn nhất bằng tổng các sản giao dịch khác cộng lại tài thời điểm viết bài. Tuy là sàn ra đời muộn vào giai đoạn hoàng kim của thị trường Cryptocurrency  lần 1 năm 2017. Nhưng chỉ sau 1 năm Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch Cryptocurrency số 1 thị trường nhờ hệ sinh thái rộng lớn và chi phí giao dịch thấp và đặc biệt là hệ thống phần mềm giao dịch dễ hiểu, dễ sử dụng.  Binance cũng cung cấp các API mở về thị trường, các cặp giao dịch có code mẫu của nhiều ngôn ngữ lập trình, nếu bạn là người lập trình có thể sử dụng hoặc viết các công cụ để theo dõi và khai thác các chỉ số  Cryptocurrency mình quan tâm một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ liệt kê danh sách các API mà Binance đã cung cấp và cách gọi Binance API bằng ngôn ngữ lập trình.

integration binance

1. Danh sách một số API mà Binance

       Để có thể cập nhật được API và những thay đổi mới nhất bạn hãy truy cập và tài liệu và cách hướng dẫn tích hợp chi tiết tới danh sách các API của sàn Binance tại đây. Binance cung cấp đẩy đủ các API cho cả giao dịch Spot và giao dịch hợp đồng tương lai.

       Trong danh sách các API của Binance cung cấp mặc đinh ra bên ngoài có một số API yêu cầu cần phải có  API Key, số khác thì không, để có API hãy tới trang của Binance:  Tại đây

Spot/Margin/Savings/Mining

   Để sử dụng các API của Binance về  Spot/Margin/Savings/Mining bạn tương tác theo đường dẫn sau

 • Đường dẫn chính : https://api.binance.com
 • Nếu đường dẫn chính quá tải có thể sử dụng:
  • https://api1.binance.com
  • https://api2.binance.com
  • https://api3.binance.com
 • Dữ liệu trả về là JSON object or array.
 • Dữ liệu trả về được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, dữ liệu cũ ở trước, dữ liệu mới sắp sau
 • Tất cả các trường liên quan đến dữ liệu thời gian đều tính bằng mili giây.

Một số Binance APO Spot thường dùng:

– Đường dẫn: /api/v3/exchangeInfo

– Phương thức : GET

– Mục đích: Lấy thông tin các quy tắc giao dịch trên sàn Binance cũng như thông tin các cặp giao dịch (symbol information)

– Tham số: Có 3 lựa chọn

+ Không tham số: Lấy thông tin tất cả các quy tắc và các cặp

+ Tham số là 1 cặp (symbol): lấy thông tin 1 cặp cụ thể trên binance

+ Tham số mảng các cặp (như trong hình): lấy thông tin của nhiều cặp

Exchange Information Binance API

USDⓈ-M Futures

Để sử dụng các API của Binance về  USDⓈ-M Futures bạn tương tác theo đường dẫn sau

 • Một vài API yêu cầu bạn phải có  API Key. Để có API Hãy tới trang của Binance:  Tại đây
 • Đường dẫn chính : https://fapi.binance.com
 • Dữ liệu trả về là JSON object or array.
 • Dữ liệu trả về được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, dữ liệu cũ ở trước, dữ liệu mới sắp sau
 • Tất cả các trường liên quan đến dữ liệu thời gian đều tính bằng mili giây.
 • Tất cả các loại dữ liệu đều áp dụng định nghĩa trong JAVA..
COIN-M Futures

Để sử dụng các API của Binance về  COIN-M Futures bạn tương tác theo đường dẫn sau:

 • Đường dẫn chính : https://dapi.binance.com
 • Dữ liệu trả về là JSON object or array.
 • Dữ liệu trả về được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, dữ liệu cũ ở trước, dữ liệu mới sắp sau
 • Tất cả các trường liên quan đến dữ liệu thời gian đều tính bằng mili giây.
 • Tất cả các loại dữ liệu đều áp dụng định nghĩa trong JAVA..
European Options

Để sử dụng các API của Binance về  European Options bạn tương tác theo đường dẫn sau:

 • Đường dẫn chính : https://eapi.binance.com
 • Dữ liệu trả về là JSON object or array.
 • Dữ liệu trả về được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, dữ liệu cũ ở trước, dữ liệu mới sắp sau
 • Tất cả các trường liên quan đến dữ liệu thời gian đều tính bằng mili giây.
Các lỗi HTTP trả về:
 • HTTP 4XX : return codes are used for for malformed requests; the issue is on the sender’s side.
 • HTTP 403 return code is used when the WAF Limit (Web Application Firewall) has been violated.
 • HTTP 429 return code is used when breaking a request rate limit.
 • HTTP 418 return code is used when an IP has been auto-banned for continuing to send requests after receiving 429 codes.
 • HTTP 5XX return codes are used for internal errors; the issue is on Binance’s side.
 • HTTP 503 return code is used when:
  1. If there is an error message “Unknown error, please check your request or try again later.” returned in the response, the API successfully sent the request but not get a response within the timeout period.
   It is important to NOT treat this as a failure operation; the execution status is UNKNOWN and could have been a success;
  2. If there is an error message “Service Unavailable.” returned in the response, it means this is a failure API operation and the service might be unavailable at the moment, you need to retry later.
  3. If there is an error message “Internal error; unable to process your request. Please try again.” returned in the response, it means this is a failure API operation and you can resend your request if you need.

2. Binance API bằng ngôn ngữ lập trình

      Để các lập trình viên có thể dễ dàng tiếp cận với các API, Binance đã cung cấp rất chi tiết các code mẫu cho rất nhiều ngôn ngữ lập trình và công bố nó công khai trên github, tủy vào ngôn ngữ lập trình bạn thành thành thạo hãy tải nó để sử dụng:

Python connector

      Thư viện mẫu kết nối tới  to Binance kết nối tới public API, viết bằng ngôn ngữ Python ở đây:

https://github.com/binance/binance-connector-python

Node.js connector

Thư viện mẫu kết nối tới  Binance kết nối tới public API, viết bằng thư viện Node.js ở đây:

https://github.com/binance/binance-connector-node

Ruby connector

      Thư viện mẫu kết nối tới Binance kết nối tới public API, viết bằng ngôn ngữ Ruby ở đây:

https://github.com/binance/binance-connector-ruby

DotNET connector

      Thư viện mẫu kết nối tới Binance kết nối tới public API, viết bằng ngôn ngữ C# ở đây:

https://github.com/binance/binance-connector-dotnet

Java connector

      Thư viện mẫu kết nối tới Binance kết nối tới public API, viết bằng ngôn ngữ Java ở đây:

https://github.com/binance/binance-connector-java

Postman Collections

    Binance  đã xây dựng sẵn một bộ sưu tập Postman chứa các API kết nối để người sử dụng có thế tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng. Điều này được khuyến nghị cho những người dùng mới muốn bắt đầu nhanh sử dụng API.

    Xem thông tin chi tiết tại : Binance API Postman

3. Ví dụ call một publish API của Binance sử dụng C#

      Nếu bạn viết một phần mềm chuyên nghiệp hoặc sử dụng các API cần API Key để kết nối tới Binance thì nên dùng thư viện viết sẵn mà họ đã chuẩn bị cho bạn bằng ngôn ngữ C# ở đây:  https://github.com/binance/binance-connector-dotnet

     Trong phần này là một ví dụ không sử dụng thư viện của Binance mà dùng một lớp WebClient của C# để gọi trực tiếp tới tới URL API của  Binance. Trong ví dụ này lấy thông tin về thông tin thị trường bằng cách sử dụng hàm exchangeInfo (Exchange Information). Hàm được miêu tả thông tin rất chi tiết trong tài liệu:

Exchange Information Binance API

      Code Csharp để gọi như sau để lấy về cặp giá trị BNB/USDT:

      Kết quả người dùng nhận được từ Binance là chuỗi JSON dạng thu gọn, bạn có thể format online tại đây để dữ liệu dễ nhìn hơn:

      Bạn có thể tải code Sample tại đây:


Phản hồi

Phản hồi