Bảng mã unicode Emoji cho anh em lập trình ngôn ngữ C# – Emoji Unicode Tables


      Emoji là các dạng ký tự dạng hình ảnh xuất hiện trong các tin nhắn điện tử và trang web. Emoji ban đầu là emoticon với việc dựa trên tiền đề của việc sử dụng các dấu văn bản để tạo thành hình ảnh. Điều này bắt nguồn từ những năm 1960, khi tiểu thuyết gia và giáo sư người Nga Vladimir Nabokov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York “Tôi thường nghĩ rằng nên tồn tại một ký tự đánh máy đặc biệt cho một nụ cười – một loại dấu lõm, một dấu ngoặc tròn. Sự ra đời của emoji mới bằng Unicode năm 2009 đã thúc đẩy sự ra đời của một số emoji đáng chú ý nhất được sử dụng. Phiên bản Unicode 7.0 đã thêm khoảng 250 emoji, nhiều nhất là từ phông chữ Webdings và Wingdings Một số ký tự mà hiện được định nghĩa là emoji thì phần lớn được kế thừa từ nhiều hệ thống nhắn tin có trước Unicode mà không chỉ được sử dụng ở Nhật Bản mà có cả những nước khác như Yahoo và MSN Messenger. Phiên bản Unicode 8.0 đã thêm 41 emoji khác, bao gồm các vật phẩm của thiết bị thể thao như gậy cricket, các mặt hàng thực phẩm như “taco”, dấu hiệu của Zodiac, biểu cảm khuôn mặt mới và biểu tượng cho nơi thờ cúng. Ngày nay Emoji được hầu hết các nền tảng công nghệ lớn như Apple, Android, Symbola, Twitter, Google,  FaceBook, samsung, Gmail hỗ trợ, bạn có thể xem chi tiết tại đây. Bài viết này cung cấp bảng mã unicode Emoji cho anh em sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.

Emoji

Công thức chuyển đổi  Unicode  sang Unicode String C#

U+ = \U000

1. Emoticons ( 1F601 – 1F64F )

Native Android Symbola Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
😁 😁 😁 \U0001F601 \xF0\x9F\x98\x81 GRINNING FACE WITH SMILING EYES
😂 😂 😂 \U0001F602 \xF0\x9F\x98\x82 FACE WITH TEARS OF JOY
😃 😃 😃 \U0001F603 \xF0\x9F\x98\x83 SMILING FACE WITH OPEN MOUTH
😄 😄 😄 \U0001F604 \xF0\x9F\x98\x84 SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES
😅 😅 😅 \U0001F605 \xF0\x9F\x98\x85 SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT
😆 😆 😆 \U0001F606 \xF0\x9F\x98\x86 SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES
😉 😉 😉 \U0001F609 \xF0\x9F\x98\x89 WINKING FACE
😊 😊 😊 \U0001F60A \xF0\x9F\x98\x8A SMILING FACE WITH SMILING EYES
😋 😋 😋 \U0001F60B \xF0\x9F\x98\x8B FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD
😌 😌 😌 \U0001F60C \xF0\x9F\x98\x8C RELIEVED FACE
😍 😍 😍 \U0001F60D \xF0\x9F\x98\x8D SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES
😏 😏 😏 \U0001F60F \xF0\x9F\x98\x8F SMIRKING FACE
😒 😒 😒 \U0001F612 \xF0\x9F\x98\x92 UNAMUSED FACE
😓 😓 😓 \U0001F613 \xF0\x9F\x98\x93 FACE WITH COLD SWEAT
😔 😔 😔 \U0001F614 \xF0\x9F\x98\x94 PENSIVE FACE
😖 😖 😖 \U0001F616 \xF0\x9F\x98\x96 CONFOUNDED FACE
😘 😘 😘 \U0001F618 \xF0\x9F\x98\x98 FACE THROWING A KISS
😚 😚 😚 \U0001F61A \xF0\x9F\x98\x9A KISSING FACE WITH CLOSED EYES
😜 😜 😜 \U0001F61C \xF0\x9F\x98\x9C FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE
😝 😝 😝 \U0001F61D \xF0\x9F\x98\x9D FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES
😞 😞 😞 \U0001F61E \xF0\x9F\x98\x9E DISAPPOINTED FACE
😠 😠 😠 \U0001F620 \xF0\x9F\x98\xA0 ANGRY FACE
😡 😡 😡 \U0001F621 \xF0\x9F\x98\xA1 POUTING FACE
😢 😢 😢 \U0001F622 \xF0\x9F\x98\xA2 CRYING FACE
😣 😣 😣 \U0001F623 \xF0\x9F\x98\xA3 PERSEVERING FACE
😤 😤 😤 \U0001F624 \xF0\x9F\x98\xA4 FACE WITH LOOK OF TRIUMPH
😥 😥 😥 \U0001F625 \xF0\x9F\x98\xA5 DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE
😨 😨 😨 \U0001F628 \xF0\x9F\x98\xA8 FEARFUL FACE
😩 😩 😩 \U0001F629 \xF0\x9F\x98\xA9 WEARY FACE
😪 😪 😪 \U0001F62A \xF0\x9F\x98\xAA SLEEPY FACE
😫 😫 😫 \U0001F62B \xF0\x9F\x98\xAB TIRED FACE
😭 😭 😭 \U0001F62D \xF0\x9F\x98\xAD LOUDLY CRYING FACE
😰 😰 😰 \U0001F630 \xF0\x9F\x98\xB0 FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT
😱 😱 😱 \U0001F631 \xF0\x9F\x98\xB1 FACE SCREAMING IN FEAR
😲 😲 😲 \U0001F632 \xF0\x9F\x98\xB2 ASTONISHED FACE
😳 😳 😳 \U0001F633 \xF0\x9F\x98\xB3 FLUSHED FACE
😵 😵 😵 \U0001F635 \xF0\x9F\x98\xB5 DIZZY FACE
😷 😷 😷 \U0001F637 \xF0\x9F\x98\xB7 FACE WITH MEDICAL MASK
😸 😸 😸 \U0001F638 \xF0\x9F\x98\xB8 GRINNING CAT FACE WITH SMILING EYES
😹 😹 😹 \U0001F639 \xF0\x9F\x98\xB9 CAT FACE WITH TEARS OF JOY
😺 😺 😺 \U0001F63A \xF0\x9F\x98\xBA SMILING CAT FACE WITH OPEN MOUTH
😻 😻 😻 \U0001F63B \xF0\x9F\x98\xBB SMILING CAT FACE WITH HEART-SHAPED EYES
😼 😼 😼 \U0001F63C \xF0\x9F\x98\xBC CAT FACE WITH WRY SMILE
😽 😽 😽 \U0001F63D \xF0\x9F\x98\xBD KISSING CAT FACE WITH CLOSED EYES
😾 😾 😾 \U0001F63E \xF0\x9F\x98\xBE POUTING CAT FACE
😿 😿 😿 \U0001F63F \xF0\x9F\x98\xBF CRYING CAT FACE
🙀 🙀 🙀 \U0001F640 \xF0\x9F\x99\x80 WEARY CAT FACE
🙅 🙅 🙅 \U0001F645 \xF0\x9F\x99\x85 FACE WITH NO GOOD GESTURE
🙆 🙆 🙆 \U0001F646 \xF0\x9F\x99\x86 FACE WITH OK GESTURE
🙇 🙇 🙇 \U0001F647 \xF0\x9F\x99\x87 PERSON BOWING DEEPLY
🙈 🙈 🙈 \U0001F648 \xF0\x9F\x99\x88 SEE-NO-EVIL MONKEY
🙉 🙉 🙉 \U0001F649 \xF0\x9F\x99\x89 HEAR-NO-EVIL MONKEY
🙊 🙊 🙊 \U0001F64A \xF0\x9F\x99\x8A SPEAK-NO-EVIL MONKEY
🙋 🙋 🙋 \U0001F64B \xF0\x9F\x99\x8B HAPPY PERSON RAISING ONE HAND
🙌 🙌 🙌 \U0001F64C \xF0\x9F\x99\x8C PERSON RAISING BOTH HANDS IN CELEBRATION
🙍 🙍 🙍 \U0001F64D \xF0\x9F\x99\x8D PERSON FROWNING
🙎 🙎 🙎 \U0001F64E \xF0\x9F\x99\x8E PERSON WITH POUTING FACE
🙏 🙏 🙏 \U0001F64F \xF0\x9F\x99\x8F PERSON WITH FOLDED HANDS

2. Dingbats ( 2702 – 27B0 )

Native Android Symbola Unicode String Csharp Bytes (UTF-8) Description
\U00002702 \xE2\x9C\x82 BLACK SCISSORS
\U00002705 \xE2\x9C\x85 WHITE HEAVY CHECK MARK
\U00002708 \xE2\x9C\x88 AIRPLANE
\U00002709 \xE2\x9C\x89 ENVELOPE
\U0000270A \xE2\x9C\x8A RAISED FIST
\U0000270B \xE2\x9C\x8B RAISED HAND
\U0000270C \xE2\x9C\x8C VICTORY HAND
\U0000270F \xE2\x9C\x8F PENCIL
\U00002712 \xE2\x9C\x92 BLACK NIB
\U00002714 \xE2\x9C\x94 HEAVY CHECK MARK
\U00002716 \xE2\x9C\x96 HEAVY MULTIPLICATION X
\U00002728 \xE2\x9C\xA8 SPARKLES
\U00002733 \xE2\x9C\xB3 EIGHT SPOKED ASTERISK
\U00002734 \xE2\x9C\xB4 EIGHT POINTED BLACK STAR
\U00002744 \xE2\x9D\x84 SNOWFLAKE
\U00002747 \xE2\x9D\x87 SPARKLE
\U0000274C \xE2\x9D\x8C CROSS MARK
\U0000274E \xE2\x9D\x8E NEGATIVE SQUARED CROSS MARK
\U00002753 \xE2\x9D\x93 BLACK QUESTION MARK ORNAMENT
\U00002754 \xE2\x9D\x94 WHITE QUESTION MARK ORNAMENT
\U00002755 \xE2\x9D\x95 WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT
\U00002757 \xE2\x9D\x97 HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL
\U00002764 \xE2\x9D\xA4 HEAVY BLACK HEART
\U00002795 \xE2\x9E\x95 HEAVY PLUS SIGN
\U00002796 \xE2\x9E\x96 HEAVY MINUS SIGN
\U00002797 \xE2\x9E\x97 HEAVY DIVISION SIGN
\U000027A1 \xE2\x9E\xA1 BLACK RIGHTWARDS ARROW
\U000027B0 \xE2\x9E\xB0 CURLY LOOP

3. Transport and map symbols ( 1F680 – 1F6C0 )

Native Android Symbola Unicode Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
🚀 🚀 🚀 U+1F680 \U0001F680 \xF0\x9F\x9A\x80 ROCKET
🚃 🚃 🚃 U+1F683 \U0001F683 \xF0\x9F\x9A\x83 RAILWAY CAR
🚄 🚄 🚄 U+1F684 \U0001F684 \xF0\x9F\x9A\x84 HIGH-SPEED TRAIN
🚅 🚅 🚅 U+1F685 \U0001F685 \xF0\x9F\x9A\x85 HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE
🚇 🚇 🚇 U+1F687 \U0001F687 \xF0\x9F\x9A\x87 METRO
🚉 🚉 🚉 U+1F689 \U0001F689 \xF0\x9F\x9A\x89 STATION
🚌 🚌 🚌 U+1F68C \U0001F68C \xF0\x9F\x9A\x8C BUS
🚏 🚏 🚏 U+1F68F \U0001F68F \xF0\x9F\x9A\x8F BUS STOP
🚑 🚑 🚑 U+1F691 \U0001F691 \xF0\x9F\x9A\x91 AMBULANCE
🚒 🚒 🚒 U+1F692 \U0001F692 \xF0\x9F\x9A\x92 FIRE ENGINE
🚓 🚓 🚓 U+1F693 \U0001F693 \xF0\x9F\x9A\x93 POLICE CAR
🚕 🚕 🚕 U+1F695 \U0001F695 \xF0\x9F\x9A\x95 TAXI
🚗 🚗 🚗 U+1F697 \U0001F697 \xF0\x9F\x9A\x97 AUTOMOBILE
🚙 🚙 🚙 U+1F699 \U0001F699 \xF0\x9F\x9A\x99 RECREATIONAL VEHICLE
🚚 🚚 🚚 U+1F69A \U0001F69A \xF0\x9F\x9A\x9A DELIVERY TRUCK
🚢 🚢 🚢 U+1F6A2 \U0001F6A2 \xF0\x9F\x9A\xA2 SHIP
🚤 🚤 🚤 U+1F6A4 \U0001F6A4 \xF0\x9F\x9A\xA4 SPEEDBOAT
🚥 🚥 🚥 U+1F6A5 \U0001F6A5 \xF0\x9F\x9A\xA5 HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT
🚧 🚧 🚧 U+1F6A7 \U0001F6A7 \xF0\x9F\x9A\xA7 CONSTRUCTION SIGN
🚨 🚨 🚨 U+1F6A8 \U0001F6A8 \xF0\x9F\x9A\xA8 POLICE CARS REVOLVING LIGHT
🚩 🚩 🚩 U+1F6A9 \U0001F6A9 \xF0\x9F\x9A\xA9 TRIANGULAR FLAG ON POST
🚪 🚪 🚪 U+1F6AA \U0001F6AA \xF0\x9F\x9A\xAA DOOR
🚫 🚫 🚫 U+1F6AB \U0001F6AB \xF0\x9F\x9A\xAB NO ENTRY SIGN
🚬 🚬 🚬 U+1F6AC \U0001F6AC \xF0\x9F\x9A\xAC SMOKING SYMBOL
🚭 🚭 🚭 U+1F6AD \U0001F6AD \xF0\x9F\x9A\xAD NO SMOKING SYMBOL
🚲 🚲 🚲 U+1F6B2 \U0001F6B2 \xF0\x9F\x9A\xB2 BICYCLE
🚶 🚶 🚶 U+1F6B6 \U0001F6B6 \xF0\x9F\x9A\xB6 PEDESTRIAN
🚹 🚹 🚹 U+1F6B9 \U0001F6B9 \xF0\x9F\x9A\xB9 MENS SYMBOL
🚺 🚺 🚺 U+1F6BA \U0001F6BA \xF0\x9F\x9A\xBA WOMENS SYMBOL
🚻 🚻 🚻 U+1F6BB \U0001F6BB \xF0\x9F\x9A\xBB RESTROOM
🚼 🚼 🚼 U+1F6BC \U0001F6BC \xF0\x9F\x9A\xBC BABY SYMBOL
🚽 🚽 🚽 U+1F6BD \U0001F6BD \xF0\x9F\x9A\xBD TOILET
🚾 🚾 🚾 U+1F6BE \U0001F6BE \xF0\x9F\x9A\xBE WATER CLOSET
🛀 🛀 🛀 U+1F6C0 \U0001F6C0 \xF0\x9F\x9B\x80 BATH

4. Enclosed characters ( 24C2 – 1F251 )

Native Android Symbola Unicode Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
U+24C2 \U000024C2 \xE2\x93\x82 CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M
🅰 🅰 🅰 \U0001F170 \U0001F170 \xF0\x9F\x85\xB0 NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A
🅱 🅱 🅱 \U0001F171 \U0001F171 \xF0\x9F\x85\xB1 NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B
🅾 🅾 🅾 \U0001F17E \U0001F17E \xF0\x9F\x85\xBE NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O
🅿 🅿 🅿 \U0001F17F \U0001F17F \xF0\x9F\x85\xBF NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P
🆎 🆎 🆎 \U0001F18E \U0001F18E \xF0\x9F\x86\x8E NEGATIVE SQUARED AB
🆑 🆑 🆑 \U0001F191 \U0001F191 \xF0\x9F\x86\x91 SQUARED CL
🆒 🆒 🆒 \U0001F192 \U0001F192 \xF0\x9F\x86\x92 SQUARED COOL
🆓 🆓 🆓 \U0001F193 \U0001F193 \xF0\x9F\x86\x93 SQUARED FREE
🆔 🆔 🆔 \U0001F194 \U0001F194 \xF0\x9F\x86\x94 SQUARED ID
🆕 🆕 🆕 \U0001F195 \U0001F195 \xF0\x9F\x86\x95 SQUARED NEW
🆖 🆖 🆖 \U0001F196 \U0001F196 \xF0\x9F\x86\x96 SQUARED NG
🆗 🆗 🆗 \U0001F197 \U0001F197 \xF0\x9F\x86\x97 SQUARED OK
🆘 🆘 🆘 \U0001F198 \U0001F198 \xF0\x9F\x86\x98 SQUARED SOS
🆙 🆙 🆙 \U0001F199 \U0001F199 \xF0\x9F\x86\x99 SQUARED UP WITH EXCLAMATION MARK
🆚 🆚 🆚 \U0001F19A \U0001F19A \xF0\x9F\x86\x9A SQUARED VS
🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪 \U0001F1E9 \U0001F1EA \U0001F1E9 \U0001F1EA \xF0\x9F\x87\xA9\xF0\x9F\x87\xAA REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER D + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER E
🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 \U0001F1EC \U0001F1E7 \U0001F1EC \U0001F1E7 \xF0\x9F\x87\xAC\xF0\x9F\x87\xA7 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER G + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER B
🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳 \U0001F1E8 \U0001F1F3 \U0001F1E8 \U0001F1F3 \xF0\x9F\x87\xA8\xF0\x9F\x87\xB3 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER C + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER N
🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 \U0001F1EF \U0001F1F5 \U0001F1EF \U0001F1F5 \xF0\x9F\x87\xAF\xF0\x9F\x87\xB5 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER J + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER P
🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 \U0001F1EB \U0001F1F7 \U0001F1EB \U0001F1F7 \xF0\x9F\x87\xAB\xF0\x9F\x87\xB7 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER F + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R
🇰🇷 🇰🇷 🇰🇷 \U0001F1F0 \U0001F1F7 \U0001F1F0 \U0001F1F7 \xF0\x9F\x87\xB0\xF0\x9F\x87\xB7 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER K + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R
🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 \U0001F1EA \U0001F1F8 \U0001F1EA \U0001F1F8 \xF0\x9F\x87\xAA\xF0\x9F\x87\xB8 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER E + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER S
🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹 \U0001F1EE \U0001F1F9 \U0001F1EE \U0001F1F9 \xF0\x9F\x87\xAE\xF0\x9F\x87\xB9 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER I + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER T
🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 \U0001F1F7 \U0001F1FA \U0001F1F7 \U0001F1FA \xF0\x9F\x87\xB7\xF0\x9F\x87\xBA REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U
🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 \U0001F1FA \U0001F1F8 \U0001F1FA \U0001F1F8 \xF0\x9F\x87\xBA\xF0\x9F\x87\xB8 REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U + REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER S
🈁 🈁 🈁 \U0001F201 \U0001F201 \xF0\x9F\x88\x81 SQUARED KATAKANA KOKO
🈂 🈂 🈂 \U0001F202 \U0001F202 \xF0\x9F\x88\x82 SQUARED KATAKANA SA
🈚 🈚 🈚 \U0001F21A \U0001F21A \xF0\x9F\x88\x9A SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7121
🈯 🈯 🈯 \U0001F22F \U0001F22F \xF0\x9F\x88\xAF SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6307
🈲 🈲 🈲 \U0001F232 \U0001F232 \xF0\x9F\x88\xB2 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7981
🈳 🈳 🈳 \U0001F233 \U0001F233 \xF0\x9F\x88\xB3 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7A
🈴 🈴 🈴 \U0001F234 \U0001F234 \xF0\x9F\x88\xB4 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5408
🈵 🈵 🈵 \U0001F235 \U0001F235 \xF0\x9F\x88\xB5 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E80
🈶 🈶 🈶 \U0001F236 \U0001F236 \xF0\x9F\x88\xB6 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6709
🈷 🈷 🈷 \U0001F237 \U0001F237 \xF0\x9F\x88\xB7 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6708
🈸 🈸 🈸 \U0001F238 \U0001F238 \xF0\x9F\x88\xB8 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7533
🈹 🈹 🈹 \U0001F239 \U0001F239 \xF0\x9F\x88\xB9 SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5272
🈺 🈺 🈺 \U0001F23A \U0001F23A \xF0\x9F\x88\xBA SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B6
🉐 🉐 🉐 \U0001F250 \U0001F250 \xF0\x9F\x89\x90 CIRCLED IDEOGRAPH ADVANTAGE
🉑 🉑 🉑 \U0001F251 \U0001F251 \xF0\x9F\x89\x91 CIRCLED IDEOGRAPH ACCEPT

5. Uncategorized

Native Android Symbola Unicode Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
U+2139 \U00002139 \xE2\x84\xB9 INFORMATION SOURCE
U+2194 \U00002194 \xE2\x86\x94 LEFT RIGHT ARROW
U+2195 \U00002195 \xE2\x86\x95 UP DOWN ARROW
U+2196 \U00002196 \xE2\x86\x96 NORTH WEST ARROW
U+2197 \U00002197 \xE2\x86\x97 NORTH EAST ARROW
U+2198 \U00002198 \xE2\x86\x98 SOUTH EAST ARROW
U+2199 \U00002199 \xE2\x86\x99 SOUTH WEST ARROW
U+21A9 \U000021A9 \xE2\x86\xA9 LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AA \U000021AA \xE2\x86\xAA RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+231A \U0000231A \xE2\x8C\x9A WATCH
U+231B \U0000231B \xE2\x8C\x9B HOURGLASS
U+23E9 \U000023E9 \xE2\x8F\xA9 BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EA \U000023EA \xE2\x8F\xAA BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EB \U000023EB \xE2\x8F\xAB BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EC \U000023EC \xE2\x8F\xAC BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23F0 \U000023F0 \xE2\x8F\xB0 ALARM CLOCK
U+23F3 \U000023F3 \xE2\x8F\xB3 HOURGLASS WITH FLOWING SAND
U+25AA \U000025AA \xE2\x96\xAA BLACK SMALL SQUARE
U+25AB \U000025AB \xE2\x96\xAB WHITE SMALL SQUARE
U+25B6 \U000025B6 \xE2\x96\xB6 BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE
U+25C0 \U000025C0 \xE2\x97\x80 BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE
U+25FB \U000025FB \xE2\x97\xBB WHITE MEDIUM SQUARE
U+25FC \U000025FC \xE2\x97\xBC BLACK MEDIUM SQUARE
U+25FD \U000025FD \xE2\x97\xBD WHITE MEDIUM SMALL SQUARE
U+25FE \U000025FE \xE2\x97\xBE BLACK MEDIUM SMALL SQUARE
U+2600 \U00002600 \xE2\x98\x80 BLACK SUN WITH RAYS
U+2601 \U00002601 \xE2\x98\x81 CLOUD
U+260E \U0000260E \xE2\x98\x8E BLACK TELEPHONE
U+2611 \U00002611 \xE2\x98\x91 BALLOT BOX WITH CHECK
U+2614 \U00002614 \xE2\x98\x94 UMBRELLA WITH RAIN DROPS
U+2615 \U00002615 \xE2\x98\x95 HOT BEVERAGE
U+261D \U0000261D \xE2\x98\x9D WHITE UP POINTING INDEX
U+263A \U0000263A \xE2\x98\xBA WHITE SMILING FACE
U+2648 \U00002648 \xE2\x99\x88 ARIES
U+2649 \U00002649 \xE2\x99\x89 TAURUS
U+264A \U0000264A \xE2\x99\x8A GEMINI
U+264B \U0000264B \xE2\x99\x8B CANCER
U+264C \U0000264C \xE2\x99\x8C LEO
U+264D \U0000264D \xE2\x99\x8D VIRGO
U+264E \U0000264E \xE2\x99\x8E LIBRA
U+264F \U0000264F \xE2\x99\x8F SCORPIUS
U+2650 \U00002650 \xE2\x99\x90 SAGITTARIUS
U+2651 \U00002651 \xE2\x99\x91 CAPRICORN
U+2652 \U00002652 \xE2\x99\x92 AQUARIUS
U+2653 \U00002653 \xE2\x99\x93 PISCES
U+2660 \U00002660 \xE2\x99\xA0 BLACK SPADE SUIT
U+2663 \U00002663 \xE2\x99\xA3 BLACK CLUB SUIT
U+2665 \U00002665 \xE2\x99\xA5 BLACK HEART SUIT
U+2666 \U00002666 \xE2\x99\xA6 BLACK DIAMOND SUIT
U+2668 \U00002668 \xE2\x99\xA8 HOT SPRINGS
U+267B \U0000267B \xE2\x99\xBB BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL
U+267F \U0000267F \xE2\x99\xBF WHEELCHAIR SYMBOL
U+2693 \U00002693 \xE2\x9A\x93 ANCHOR
U+26A0 \U000026A0 \xE2\x9A\xA0 WARNING SIGN
U+26A1 \U000026A1 \xE2\x9A\xA1 HIGH VOLTAGE SIGN
U+26AA \U000026AA \xE2\x9A\xAA MEDIUM WHITE CIRCLE
U+26AB \U000026AB \xE2\x9A\xAB MEDIUM BLACK CIRCLE
U+26BD \U000026BD \xE2\x9A\xBD SOCCER BALL
U+26BE \U000026BE \xE2\x9A\xBE BASEBALL
U+26C4 \U000026C4 \xE2\x9B\x84 SNOWMAN WITHOUT SNOW
U+26C5 \U000026C5 \xE2\x9B\x85 SUN BEHIND CLOUD
U+26CE \U000026CE \xE2\x9B\x8E OPHIUCHUS
U+26D4 \U000026D4 \xE2\x9B\x94 NO ENTRY
U+26EA \U000026EA \xE2\x9B\xAA CHURCH
U+26F2 \U000026F2 \xE2\x9B\xB2 FOUNTAIN
U+26F3 \U000026F3 \xE2\x9B\xB3 FLAG IN HOLE
U+26F5 \U000026F5 \xE2\x9B\xB5 SAILBOAT
U+26FA \U000026FA \xE2\x9B\xBA TENT
U+26FD \U000026FD \xE2\x9B\xBD FUEL PUMP
U+2934 \U00002934 \xE2\xA4\xB4 ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING UPWARDS
U+2935 \U00002935 \xE2\xA4\xB5 ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
U+2B05 \U00002B05 \xE2\xAC\x85 LEFTWARDS BLACK ARROW
U+2B06 \U00002B06 \xE2\xAC\x86 UPWARDS BLACK ARROW
U+2B07 \U00002B07 \xE2\xAC\x87 DOWNWARDS BLACK ARROW
U+2B1B \U00002B1B \xE2\xAC\x9B BLACK LARGE SQUARE
U+2B1C \U00002B1C \xE2\xAC\x9C WHITE LARGE SQUARE
U+2B50 \U00002B50 \xE2\xAD\x90 WHITE MEDIUM STAR
U+2B55 \U00002B55 \xE2\xAD\x95 HEAVY LARGE CIRCLE
U+3030 \U00003030 \xE3\x80\xB0 WAVY DASH
U+303D \U0000303D \xE3\x80\xBD PART ALTERNATION MARK
U+3297 \U00003297 \xE3\x8A\x97 CIRCLED IDEOGRAPH CONGRATULATION
U+3299 \U00003299 \xE3\x8A\x99 CIRCLED IDEOGRAPH SECRET
🀄 🀄 🀄 U+1F004 \U00001F004 \xF0\x9F\x80\x84 MAHJONG TILE RED DRAGON
🃏 🃏 🃏 U+1F0CF \U00001F0CF \xF0\x9F\x83\x8F PLAYING CARD BLACK JOKER
🌀 🌀 🌀 U+1F300 \U00001F300 \xF0\x9F\x8C\x80 CYCLONE
🌁 🌁 🌁 U+1F301 \U00001F301 \xF0\x9F\x8C\x81 FOGGY
🌂 🌂 🌂 U+1F302 \U00001F302 \xF0\x9F\x8C\x82 CLOSED UMBRELLA
🌃 🌃 🌃 U+1F303 \U00001F303 \xF0\x9F\x8C\x83 NIGHT WITH STARS
🌄 🌄 🌄 U+1F304 \U00001F304 \xF0\x9F\x8C\x84 SUNRISE OVER MOUNTAINS
🌅 🌅 🌅 U+1F305 \U00001F305 \xF0\x9F\x8C\x85 SUNRISE
🌆 🌆 🌆 U+1F306 \U00001F306 \xF0\x9F\x8C\x86 CITYSCAPE AT DUSK
🌇 🌇 🌇 U+1F307 \U00001F307 \xF0\x9F\x8C\x87 SUNSET OVER BUILDINGS
🌈 🌈 🌈 U+1F308 \U00001F308 \xF0\x9F\x8C\x88 RAINBOW
🌉 🌉 🌉 U+1F309 \U00001F309 \xF0\x9F\x8C\x89 BRIDGE AT NIGHT
🌊 🌊 🌊 U+1F30A \U00001F30A \xF0\x9F\x8C\x8A WATER WAVE
🌋 🌋 🌋 U+1F30B \U00001F30B \xF0\x9F\x8C\x8B VOLCANO
🌌 🌌 🌌 U+1F30C \U00001F30C \xF0\x9F\x8C\x8C MILKY WAY
🌏 🌏 🌏 U+1F30F \U00001F30F \xF0\x9F\x8C\x8F EARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA
🌑 🌑 🌑 U+1F311 \U00001F311 \xF0\x9F\x8C\x91 NEW MOON SYMBOL

6a. Additional emoticons ( 1F600 – 1F636 )

Native Android Symbola Unicode Unicode string C# Bytes (UTF-8) Description
😀 😀 😀 U+1F600 \U0001F600 \xF0\x9F\x98\x80 GRINNING FACE
😇 😇 😇 U+1F607 \U0001F607 \xF0\x9F\x98\x87 SMILING FACE WITH HALO
😈 😈 😈 U+1F608 \U0001F608 \xF0\x9F\x98\x88 SMILING FACE WITH HORNS
😎 😎 😎 U+1F60E \U0001F60E \xF0\x9F\x98\x8E SMILING FACE WITH SUNGLASSES
😐 😐 😐 U+1F610 \U0001F610 \xF0\x9F\x98\x90 NEUTRAL FACE
😑 😑 😑 U+1F611 \U0001F611 \xF0\x9F\x98\x91 EXPRESSIONLESS FACE
😕 😕 😕 U+1F615 \U0001F615 \xF0\x9F\x98\x95 CONFUSED FACE
😗 😗 😗 U+1F617 \U0001F617 \xF0\x9F\x98\x97 KISSING FACE
😙 😙 😙 U+1F619 \U0001F619 \xF0\x9F\x98\x99 KISSING FACE WITH SMILING EYES
😛 😛 😛 U+1F61B \U0001F61B \xF0\x9F\x98\x9B FACE WITH STUCK-OUT TONGUE
😟 😟 😟 U+1F61F \U0001F61F \xF0\x9F\x98\x9F WORRIED FACE
😦 😦 😦 U+1F626 \U0001F626 \xF0\x9F\x98\xA6 FROWNING FACE WITH OPEN MOUTH
😧 😧 😧 U+1F627 \U0001F627 \xF0\x9F\x98\xA7 ANGUISHED FACE
😬 😬 😬 U+1F62C \U0001F62C \xF0\x9F\x98\xAC GRIMACING FACE
😮 😮 😮 U+1F62E \U0001F62E \xF0\x9F\x98\xAE FACE WITH OPEN MOUTH
😯 😯 😯 U+1F62F \U0001F62F \xF0\x9F\x98\xAF HUSHED FACE
😴 😴 😴 U+1F634 \U0001F634 \xF0\x9F\x98\xB4 SLEEPING FACE
😶 😶 😶 U+1F636 \U0001F636 \xF0\x9F\x98\xB6 FACE WITHOUT MOUTH

6b. Additional transport and map symbols ( 1F681 – 1F6C5 )

Native Android Symbola Unicode Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
🚁 🚁 🚁 U+1F681 \U0001F681 \xF0\x9F\x9A\x81 HELICOPTER
🚂 🚂 🚂 U+1F682 \U0001F682 \xF0\x9F\x9A\x82 STEAM LOCOMOTIVE
🚆 🚆 🚆 U+1F686 \U0001F686 \xF0\x9F\x9A\x86 TRAIN
🚈 🚈 🚈 U+1F688 \U0001F688 \xF0\x9F\x9A\x88 LIGHT RAIL
🚊 🚊 🚊 U+1F68A \U0001F68A \xF0\x9F\x9A\x8A TRAM
🚍 🚍 🚍 U+1F68D \U0001F68D \xF0\x9F\x9A\x8D ONCOMING BUS
🚎 🚎 🚎 U+1F68E \U0001F68E \xF0\x9F\x9A\x8E TROLLEYBUS
🚐 🚐 🚐 U+1F690 \U0001F690 \xF0\x9F\x9A\x90 MINIBUS
🚔 🚔 🚔 U+1F694 \U0001F694 \xF0\x9F\x9A\x94 ONCOMING POLICE CAR
🚖 🚖 🚖 U+1F696 \U0001F696 \xF0\x9F\x9A\x96 ONCOMING TAXI
🚘 🚘 🚘 U+1F698 \U0001F698 \xF0\x9F\x9A\x98 ONCOMING AUTOMOBILE
🚛 🚛 🚛 U+1F69B \U0001F69B \xF0\x9F\x9A\x9B ARTICULATED LORRY
🚜 🚜 🚜 U+1F69C \U0001F69C \xF0\x9F\x9A\x9C TRACTOR
🚝 🚝 🚝 U+1F69D \U0001F69D \xF0\x9F\x9A\x9D MONORAIL
🚞 🚞 🚞 U+1F69E \U0001F69E \xF0\x9F\x9A\x9E MOUNTAIN RAILWAY
🚟 🚟 🚟 U+1F69F \U0001F69F \xF0\x9F\x9A\x9F SUSPENSION RAILWAY
🚠 🚠 🚠 U+1F6A0 \U0001F6A0 \xF0\x9F\x9A\xA0 MOUNTAIN CABLEWAY
🚡 🚡 🚡 U+1F6A1 \U0001F6A1 \xF0\x9F\x9A\xA1 AERIAL TRAMWAY
🚣 🚣 🚣 U+1F6A3 \U0001F6A3 \xF0\x9F\x9A\xA3 ROWBOAT
🚦 🚦 🚦 U+1F6A6 \U0001F6A6 \xF0\x9F\x9A\xA6 VERTICAL TRAFFIC LIGHT
🚮 🚮 🚮 U+1F6AE \U0001F6AE \xF0\x9F\x9A\xAE PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL
🚯 🚯 🚯 U+1F6AF \U0001F6AF \xF0\x9F\x9A\xAF DO NOT LITTER SYMBOL
🚰 🚰 🚰 U+1F6B0 \U0001F6B0 \xF0\x9F\x9A\xB0 POTABLE WATER SYMBOL
🚱 🚱 🚱 U+1F6B1 \U0001F6B1 \xF0\x9F\x9A\xB1 NON-POTABLE WATER SYMBOL
🚳 🚳 🚳 U+1F6B3 \U0001F6B3 \xF0\x9F\x9A\xB3 NO BICYCLES
🚴 🚴 🚴 U+1F6B4 \U0001F6B4 \xF0\x9F\x9A\xB4 BICYCLIST
🚵 🚵 🚵 U+1F6B5 \U0001F6B5 \xF0\x9F\x9A\xB5 MOUNTAIN BICYCLIST
🚷 🚷 🚷 U+1F6B7 \U0001F6B7 \xF0\x9F\x9A\xB7 NO PEDESTRIANS
🚸 🚸 🚸 U+1F6B8 \U0001F6B8 \xF0\x9F\x9A\xB8 CHILDREN CROSSING
🚿 🚿 🚿 U+1F6BF \U0001F6BF \xF0\x9F\x9A\xBF SHOWER
🛁 🛁 🛁 U+1F6C1 \U0001F6C1 \xF0\x9F\x9B\x81 BATHTUB
🛂 🛂 🛂 U+1F6C2 \U0001F6C2 \xF0\x9F\x9B\x82 PASSPORT CONTROL
🛃 🛃 🛃 U+1F6C3 \U0001F6C3 \xF0\x9F\x9B\x83 CUSTOMS
🛄 🛄 🛄 U+1F6C4 \U0001F6C4 \xF0\x9F\x9B\x84 BAGGAGE CLAIM
🛅 🛅 🛅 U+1F6C5 \U0001F6C5 \xF0\x9F\x9B\x85 LEFT LUGGAGE

6c. Other additional symbols ( 1F30D – 1F567 )

Native Android Symbola Unicode Unicode String C# Bytes (UTF-8) Description
🌎 🌎 🌎 U+1F30E \U0001F30E \xF0\x9F\x8C\x8E EARTH GLOBE AMERICAS
🌐 🌐 🌐 U+1F310 \U0001F310 \xF0\x9F\x8C\x90 GLOBE WITH MERIDIANS
🌒 🌒 🌒 U+1F312 \U0001F312 \xF0\x9F\x8C\x92 WAXING CRESCENT MOON SYMBOL
🌗 🌗 🌗 U+1F317 \U0001F317 \xF0\x9F\x8C\x97 LAST QUARTER MOON SYMBOL
🌚 🌚 🌚 U+1F31A \U0001F31A \xF0\x9F\x8C\x9A NEW MOON WITH FACE
🌞 🌞 🌞 U+1F31E \U0001F31E \xF0\x9F\x8C\x9E SUN WITH FACE
🌲 🌲 🌲 U+1F332 \U0001F332 \xF0\x9F\x8C\xB2 EVERGREEN TREE
🌳 🌳 🌳 U+1F333 \U0001F333 \xF0\x9F\x8C\xB3 DECIDUOUS TREE
🍋 🍋 🍋 U+1F34B \U0001F34B \xF0\x9F\x8D\x8B LEMON
🍐 🍐 🍐 U+1F350 \U0001F350 \xF0\x9F\x8D\x90 PEAR
🍼 🍼 🍼 U+1F37C \U0001F37C \xF0\x9F\x8D\xBC BABY BOTTLE
🏇 🏇 🏇 U+1F3C7 \U0001F3C7 \xF0\x9F\x8F\x87 HORSE RACING

Phản hồi

Phản hồi