• Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2008-2009

          Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2008-2009 là lời giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2008-2009.       Bình Định là một vùng đất […]


  • Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2008-2009

          Đề thi vào 10 toán học Bình Định 2008-2009 là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2008-2009.       Bình Định là một vùng đất lâu đời […]