• Tiểu luận xin học bổng khối Ivy League – Essays 1 – Bacon

           Tiểu luận 1 (Essays 1) là một trong những bài tiểu luận đã thành công trong nộp đơn vào các trường đại học khối Ivy League Ivy League. Khối các trường đại học thuộc nhóm Ivy League ngày nay không chỉ vang danh toàn nước Mỹ nhờ thành tích hoạt động thể thao mà còn cả […]