• Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2001

    Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2001 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2001   Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa […]


  • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2002

    Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2002 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2002   Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa […]


  • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2003

    Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2003 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2003   Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa […]