• Danh sách các phím tắt trong Microsoft Excel

       Danh sách các phím tắt trong Microsoft Excel nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và giảm mỏi tay, đồng thời giúp bạn dễ dàng nhớ các chức năng và hỗ trợ việc tạo ra các kịch bản tự động hóa. Các lợi ích của nó có thể được chi […]
 • Các bước để học lập trình blockchain cho người mới

        Blockchain là một công nghệ được sử dụng để lưu trữ và chia sẻ thông tin một cách an toàn và minh bạch giữa các bên trong một mạng lưới phân cấp. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu một cách liên tục và phi tập trung, tức là không […]


 • Lỗi Unable to connect to web server ‘IIS Express’”

  Khi bạn dùng  Visual Studio để debug các ứng dụng Web Form hoặc Web MVC khi phát triển các website trong framewwork asp.net có thể thường gặp lỗi : “Unable to connect to web server ‘IIS Express‘” Để khắc phục những lỗi này bạn có thể xử lý với các visual studio như sau 1.  Visual […]


 • Lấy danh sách các SEQUENCES trong Oracle

  Để lấy thông tin của các sequence trong Oracle, Oracle hỗ trợ bạn 3 static view là: ALL_SEQUENCES, DBA_SEQUENCES, USER_SEQUENCES để tra cứ thông tin. Chúng thuộc nhóm Static Data Dictionary Views trong cơ sở dữ liệu oracle, dữ liệu của các View này chỉ thay đổi khi có thay đổi đối với từ điển dữ liệu (ví dụ: khi […]