• Thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio

    Trong mỗi phiên bản công cụ phát triển Visual Studio của Microsoft đều hỗ trợ người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều phiên bản ngôn ngữ lập trình C#. Để thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio, chúng ta có thể thực hiện như sau: Bước 1: Chọn […]


  • Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C#

          Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# là công cụ không thể thiếu cho mỗi lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .Net Framework hay .Net Core. Đây là công cụ có giao diện trực quan, cung cấp và hỗ trợ nhiều phiên bản khác […]


  • Công cụ lập trình Visual Studio

         Công cụ lập trình Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ dành cho các nhà phát triển trên nền tảng. Net Framework của tập đoàn Microsoft. Ra đời từ năm 2017 với phiên bản đầu tiên Visual Studio 97, tới nay Visual Studio đã có hàng chục phiên bản. […]