• So sánh giữa ASP.NET và ASP.NET Core

           ASP.NET và ASP.NET Core là 2 frameword hỗ trợ các nhà phát triển các ứng dụng web dựa trên nền tảng .Net Framework khác nhau, tùy từng điều kiện thực tế, môi trường phát triển, team work, kinh nghiệm của lập trình viên hay vấn đề tài chính bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 frameword để […]