• Thủ khoa Khối C THPT 2017 Phú Yên

         Thủ khoa Khối C THPT 2017 Phú Yên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1999 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2016-2017 trên địa bàn Phú Yên. Thống kê điểm 10, điểm 0 tại Phú […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2017 Phú Yên

         Thủ khoa Khối D THPT 2017 Phú Yên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1999 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2016-2017 trên địa bàn Phú Yên. Thống kê điểm 10, điểm 0 tại […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2017 Phú Yên

         Thủ khoa Khối B THPT 2017 Phú Yên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1999 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2016-2017 trên địa bàn Phú Yên. Thống kê điểm 10, điểm 0 tại Phú […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2017 Phú Yên

         Thủ khoa Khối A1 THPT 2017 Phú Yên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1999 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2016-2017 trên địa bàn Phú Yên. Thống kê điểm 10, điểm 0 tại […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2017 Phú Yên

         Thủ khoa Khối A THPT 2017 Phú Yên là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1999 đạt kết quả cao nhất khối A (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2016-2017 trên địa bàn Phú Yên. Thống kê điểm 10, điểm 0 tại Phú […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 3

         Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 3 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện tam dương tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2008 – 2009,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 3

         Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 3 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện tam dương tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2008 – 2009,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. […]